USA ratyfikowały konwencję o cyberprzestępczości

Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował konwencję o zwalczaniu cyberprzestępczości, dołączając tym samym do grupy czterdziestu trzech innych państw, które ją ratyfikowały.

Konwencja reguluje m.in. zasady współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości komputerowej. Jej ratyfikowanie przez Stany Zjednoczone może zwiększyć skuteczność ścigania przestępstw takich jak phishing czy dystrybucja złośliwego oprogramowania dzięki zacieśnieniu współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami, które podpisały konwencję.

W Stanach z jednej strony pojawiają się komentarze pozytywne, z drugiej strony krytyka, że teraz amerykański wymiar sprawiedliwości będzie musiał współpracować z innymi państwami w zakresie zbierania dowodów w sprawach, nie będących przestępstwami na terytorium USA.