USA – większa wydajność i mniej pracy

W ostatnim kwartale ub. r. wydajność produkcyjna we wszystkich, poza rolnictwem, sektorach amerykańskiej gospodarki wzrosła o 0,8%.

Jak podał amerykański Departament Pracy, jednostkowe koszty pracy wzrosły w tym samym czasie o 3,8%.

Wzrosła również ostatnio liczba nowych bezrobotnych – w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy o zasiłek starało się 430 tys. osób, a tydzień wcześniej – 418 tysięcy. Ponad 400 tys. nowych bezrobotnych tygodniowo świadczy – zdaniem analityków – o stagnacji na amerykańskim rynku pracy.

Pozytywne sygnały o gospodarce USA napłynęły natomiast z Departamentu Handlu – w styczniu br. zamówienia w amerykańskim przemyśle wzrosły o 2,1%. W grudniu 2002 r. zwiększyły się o 0,3%. Ogłoszono jednocześnie korektę styczniowych statystyk zamówień na dobra trwałe – wzrosły one o 2,9%, a nie o 3,3% jak Departament Handlu podawał wcześniej.


Zobacz również