USA wyprzedzą UE

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewiduje, że wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyniesie na koniec br. co najmniej 2,5%, natomiast w strefie euro tylko 0,5%.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej (OECD) gospodarka amerykańska rozwija się w tym roku lepiej niż oczekiwano. Wpływa na to sprzyjająca polityka monetarna i fiskalna, deprecjacja dolara, niskie stopy procentowe oraz duże wydatki na obronę.

Również gospodarka japońska rozwija się ostatnio szybciej niż się spodziewano, poprawiła się zwłaszcza sytuacja w sektorze inwestycji, dzięki podjętym krokom restrukturyzacyjnym. OECD przewiduje, ze na koniec 2003 roku wzrost gospodarczy w Japonii może wynieść 2%.

Natomiast gorsze prognozy ma OECD dla strefy euro - tu wzrost gospodarczy na koniec br. może wynieść zaledwie 0,5%. Znaczące przyspieszenie gospodarki może nastąpić dopiero w drugiej połowie roku.