Uaktualnienie do PCMark 05

Ukazała się najnowsza kompilacja popularnego programu testującego wydajność sprzętową i zasoby systemowe domowego komputera. PCMark 05 build 1.1.0 zawiera poprawki zgłoszonych błędów oraz zaktualizowaną bazę sprzętu.

Aplikacja, opracowana przez twórców znanego programu 3DMark, umożliwia przeprowadzenie pełnego cyklu testów (dostępnych jest 70 testów obejmujących ponad 300 elementów konfiguracji komputera). Można przeanalizować szczegółowe raporty, porównać wyniki z wynikami komputerów innych użytkowników (baza prowadzona przez producenta zawiera miliony wyników testów) a na sam koniec PCMark dostarczy informacje, co można zrobić, aby usprawnić działanie komputera.

Co nowego:

- naprawiono problemy w czasie testów dysków twardych, gdy w pliku boot.ini nie było parametru /usepmtimer;

- potencjalne ryzyko zniekształceń rezultatów testów przez programy do przetaktowywania komponentów komputera zostało wyeliminowane;

- problemy z powtarzalnością testów pamięci na niektórych platformach sprzętowych zostały rozwiązane;

- poprawiono eksport dużych ilości danych do Excela;

- wyeliminowano błędy w testach wydajności;

- rozwiązano problemy z obsługą dysków zewnętrznych USB/Firewire;

- zaktualizowano bazę sprzętu i dodano obsługę najnowszych procesorów i kart graficznych;

- naprawiono wszystkie zgłoszone błędy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.


Zobacz również