Uber kontra taksówkarze (1:0)

Pozew przeciwko Uberowi został zwrócony przez Warszawski sąd taksówkarzom. Powód? Braki formalne.


Sąd zwraca pozew taksówkarzy

W listopadzie 2016 roku Związek Zawodowy Taksówkarzy "Warszawski Taksówkarz" złożył w XX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Uberowi (za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne kojarzy pasażerów z kierowcami świadczącymi usługi przewozowe) oskarżając go o nieuczciwą konkurencję. Dzisiaj dowiadujemy się, że został on przez sąd zwrócony

Uber kontra taksówkarze: dlaczego sąd zwrócił pozew?

Według agencji PAP dlatego, że pozywający nie byli w stanie wykazać jakie straty generuje działalność Ubera na polskim rynku. Mamy więc tutaj do czynienia z brakami formalnymi.

UOKiK też działa nie po myśli taksówkarzy

Warto dodać, że problem taksówkarzy wcześniej nie znalazł zrozumienia w oczach UOKiK. W maju 2016 roku Urząd przyglądając się działalności Ubera stwierdził bowiem, że jest ona korzystna dla konsumentów i "dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakość i innowacyjność swoich usług".

Uber się rozwija

Na koniec warto też przypomnieć, że Uber planuje rozszerzyć swoją działalność na rynku polskim o kolejne usługi. W 2017 roku powinien zacząć dostarczać przesyłki kurierskie oraz jedzenie zamawiane we współpracujących z jego platformą restauracjach.