Ubezpiecz swojego notebooka

Firmy Commercial Union oraz Home & Business Notebooks podpisały porozumienie, na mocy którego klienci kupujący komputer przenośny w sieciach sklepów Home H&B Notebooks będą mieli możliwość ubezpieczenia zakupionego sprzętu.

Ubezpieczenie będzie dotyczyło komputerów wszystkich producentów i będzie obejmowało szkody wynikające ze zdarzeń losowych. Wśród nich znajdzie się utrata sprzętu w wyniku m.in. kradzieży czy zniszczenia. Koszt ubezpieczenia będzie stały i będzie wynosić 4% wartości zakupionego sprzętu za każdy rok ubezpieczenia bez względu na jego cenę detaliczną. Umowa będzie mogła zostać zawarta na 12 lub 24 miesiące.

Ubezpieczenie będzie obejmować następujące zdarzenia losowe:

- kradzież z włamaniem (w tym pozostawienie komputera w samochodzie)

- kradzież z włamaniem, np. kradzież urządzenia pozostawionego w samochodzie

- rozbój (utrata sprzętu w wyniku użycia siły lub groźby przez osobę trzecią)

- wandalizm (celowe uszkodzenie sprzętu przez osobę trzecią)

- zalanie (deszcz, nieostrożność (przypadkowe zalanie kawą, wrzucenie do wody)

- działanie żywiołów (pożar, powódź, mróz, silny wiatr, śnieg, grad)

- działanie prądu elektrycznego (niewłaściwe parametry zasilania, wyładowania atmosferyczne)

- uszkodzenia mechaniczne (upuszczenie, uderzenie).

Więcej informacji na temat oferty można uzyskać na stronie H&B Home And Business Notebooks.