Ubezpieczenia słabiej na początku roku

Indeks koniunktury branży ubezpieczeniowej PIUPEN, publikowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń, obniżył się w I kwartale br. o 7,6 punktu, co odzwierciedla charakterystyczny dla branży słabszy początek roku.

W ocenie specjalistów z Polskiej Izby Ubezpieczeń, wzrost gospodarczy w I kwartale br. nie przełożył się na popyt w ubezpieczeniach, można się go natomiast spodziewać w końcówce roku. Badania zrealizowane przez Pentor nie objęły nowych kanałów dystrybucji, na przykład bancassurance, mającej znaczący udział w przypisie składki ubezpieczeniowej na życie (od I kwartału 2005 do I kwartału 2006 wartość składki tego typu wzrosła o ok. 1,6 mld zł).

W badaniu PIUPEN uczestniczyło 150 menedżerów placówek ubezpieczeń z całej Polski. Badania przeprowadzane są raz na kwartał od 1999 roku. Pytania dotyczą ocen i prognoz liczby zawartych umów ubezpieczeniowych, wartości przypisu składki brutto, liczby szkód, wartości średniej składki przypisanej brutto, wartości wypłaconych szkód, liczby klientów rezygnujących z ubezpieczeń, taryf/składek polis, konkurencji na rynku i sytuacji ekonomicznej placówek. W oparciu o te dane powstaje generalny wskaźnik PIUPEN.

PIUPEN w I kwartale br. wynosi 38% (spadek o 7,6%), rok temu indeks notowany był na poziomie 39%, a dwa lata temu - 41%. Kolejne notowanie, za II kwartał br., powinno także przynieść spadek, taką tendencję zanotowano już w latach poprzednich. W I kwartale br. spadek wystąpił zarówno pod względem koniunktury na ubezpieczenia na życie (obecnie 47,3%, spadek o 4,9 punktów), jak i majątkowe (28,6%, spadek o 5,4 punktu).

Oceny sytuacji w I kwartale przyniosły spadek w większości kategorii, największy dotyczy liczby zawartych umów ubezpieczeniowych (14 punktów procentowych). Wzrost nastąpił jedynie pod względem liczby klientów rezygnujących z ubezpieczenia, wielkości taryf i składek polis i poziomu konkurencji. Prognozy na II kwartał mają charakter spadkowy.