Ubuntu: lepiej, szybciej, wygodniej

Zebraliśmy ponad 20 najważniejszych komend, funkcji i aplikacji, których poznanie i zastosowanie radzimy wszystkim, którzy właśnie zainstalowali najnowszą wersję systemu Ubuntu 12.10 o intrygująco brzmiącej nazwie Quantal Quetzal. W artykule prezentujemy komendy wiersza poleceń, ciekawe funkcje systemu i najlepsze programy do modyfikacji ustawień Ubuntu.


Wykorzystaj potęgę terminala

Większość rzeczy w Ubuntu można wyklikać. Ale korzystanie z wiersza poleceń sprawia, że pewne rzeczy wykonasz szybciej i wygodniej. Użyj programu terminala, aby wydawać komendy Linuksa bez opuszczania środowiska graficznego.

Aby uruchomić terminal, naciśnij kombinację klawiszy [Ctrl Alt T]. Domyślnym terminalem w Ubuntu 12.10 jest GNOME Terminal. Jeśli jednak na pasku wyszukiwania wpiszesz słowo „terminal”, szybko zauważysz, że w systemie zainstalowane są również programy UXTerm i XTerm. Przydatną funkcją programu XTerm jest menu kontekstowe, które wywołasz, naciskając klawisz [Ctrl] oraz klikając jednocześnie lewym przyciskiem myszy.

Ubuntu: lepiej, szybciej, wygodniej

O co chodzi z sudo?

Domyślna konfiguracja Ubuntu blokuje możliwość logowania się do systemu jako administrator (root). Zamiast tego, aby uruchomić polecenie wiersza komend z podwyższonymi uprawnieniami wymagane jest użycie programu sudo. Przykładowo, aby zainstalować grę „GNOME Sudoku” potrzebujesz uprawnień administratora. Zrób to zatem poleceniem sudo apt-get install gnome-sudoku podając jednocześnie hasło administratora (domyślnie jest identyczne z hasłem użytkownika). W wypadku graficznych aplikacji do Gtk+ użyj polecenia gksu.

Działaj jako root

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem i wiesz co robisz, możesz włączyć logowanie na konto root. Za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl Alt T] otwórz terminal, a następnie wydaj polecenie sudo passwd root. Ustal nowe hasło administratora. W kolejnym kroku wydaj komendę:

sudo sh -c 'echo "greeter-show-manual-login=true" >> /etc/lightdm/lightdm.conf'

Innym sposobem jest ręczna edycja pliku /etc/lightdm/lightdm.conf. Otwórz go w dowolnym edytorze tekstu np. gedit, a następnie w sekcji [SeatDefaults] dopisz zmienną greeter-show-manual-login, przypisując jej wartość true:

[SeatDefaults]

user-session=ubuntu

greeter-session=unity-greeter

greeter-show-manual-login=true

Uruchom ponownie komputer, a w trakcie ponownego logowania kliknij Zaloguj. Jako nazwę użytkownika wpisz root i wprowadź ustalone wcześniej hasło.

Oczywiście konta administratora możesz używać, np. jeśli zamierzasz modyfikować ustawienia systemu czy instalować nowe programy. W codziennej pracy z komputerem radzimy pozostać przy koncie zwykłego użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami.

Wyłącz konto gościa

Konto gościa pozwala na logowanie się do komputera bez konieczności posiadania konta w systemie i zarazem podawania hasła. Domyślnie konto gościa jest aktywne, a ustawienia tej funkcji przechowywane są we wspomnianym wcześniej pliku /etc/lightdm/lightdm.conf. Otwórz go do edycji, a następnie dopisz zmienną allow-guest, ustalając jej wartość na false. Opcjonalnie możesz użyć polecenia sudo sh -c 'echo "allow-guest=false" >> /etc/lightdm/lightdm.conf'. Zresetuj komputer.

Ubuntu: lepiej, szybciej, wygodniej

Ubuntu Tweak

To potężna aplikacja, która umożliwia konfigurację wielu parametrów pracy Ubuntu z poziomu graficznego panelu sterowania. Ubuntu Tweak zapewnia wygodny dostęp do wielu użytecznych opcji systemowych i pulpitu Unity. Aplikacja pozwala konfigurować wygląd środowiska graficznego, zmieniać ustawienia czcionek, konfigurować zachowanie okien, obszaru roboczego czy sterować ustawieniami funkcji Integracja z Web Apps (lepsza obsługa uruchamiania aplikacji webowych, np. YouTube’a na pulpicie Ubuntu). Love Wallpaper HD pozwala na szybkie ustawienie tapety pulpitu spośród wielu efektownych obrazów dostępnych w galerii online.

Mocną stroną Ubuntu Tweaka jest katalog aplikacji, które mogą być instalowane za pomocą kilku kliknięć myszą, a także moduł Czyszczenie, umożliwiający wygodne usunięcie plików tymczasowych oraz niepotrzebnych pakietów w pamięci podręcznej.

Najszybciej zainstalujesz Ubuntu Tweaka, otwierając terminal i wydając kolejno polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install ubuntu-tweak

Istnieje możliwość ręcznego pobrania i zainstalowania pakietów z launchpad.net/~tualatrix/+archive/ppa. Programu szukaj w ustawieniach systemu pod polską nazwą Usprawnienia Ubuntu.

Ubuntu: lepiej, szybciej, wygodniej