Uciążliwy trojan

W Internecie pojawił nowy, wyjątkowo uciążliwy koń trojański - Backdoor.Darmenu. "Intruz" potrafi sam uaktualniać się, pobierając pliki z predefiniowanej witryny, zaś jego najbardziej denerwującym działaniem jest ustawiczne wyłączanie komputera.

Po uruchomieniu pliku zawierającego trojana kopiuje się do folderu Autostart i modyfikuje Rejestr tak, by Backdoor.Darmenu uruchamiany był przy każdym starcie systemu Windows. Trojan co pewien czas będzie łączył się z predefiniowaną stroną internetową i próbował pobierać z niej instrukcje lub uaktualnienie.

Po "zagnieżdżeniu" się w systemie trojan co pewien czas bez ostrzeżenia wyłącza komputer, wysyła również do swojego twórcy listę plików i folderów zgromadzonych na dyskach zainfekowanego komputera. Dzięki modułowi uaktualniania, w przyszłości lista jego uciążliwych aktywności może się rozszerzyć.

Aby usunąć Backdoor.Darmenu, należy sprawdzić system przy pomocy programu antywirusowego (koniecznie uaktualnionego) i skasować wszystkie wykryte przez aplikację kopie trojana.


Zobacz również