Ucz się programowania, nie języków programowania - część 2


Czytaj inne artykuły z cyklu:
W zmiennej stanowiącej "pojemnik" możemy zapisać np. liczbę Pi. Zaraz... przecież Pi to stała. Tak, z tym, że w programowaniu stała jest szczególnym przypadkiem zmiennej.

zmienną "adresem" może być np. "dom pana X". Pan X może się przeprowadzić, ale etykieta "dom pana X" wtedy nie ginie. Zostaje zamieniona na coś innego.

Zobacz również:

  • Python ze złośliwym oprogramowaniem

Jako przykład zmiennej-"adresu" możemy wymienić też samego "Pana X" np. identyfikowanego przez numer PESEL. I znowu mamy stałą, ale tu warto zwrócić uwagę na kolejną sprawę. Otóż najchętniej opisalibyśmy "Pana X" zmienną złożoną- w ten sposób trzymalibyśmy w jednym miejscu programu nie tylko nazwisko pana X, ale i adres jego domu, liczbę jego dzieci i tak dalej. W większości języków programowania do pobierania atrybutów służy "składnia kropki", piszemy więc:

pan_X.adres

pan_X.liczba_dzieci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że to, iż pan X pozostaje do śmierci tym samym człowiekiem nie oznacza, że wszystkie jego atrybuty są stałe. Np. jeśli panu X urodzi się dziecko, wartość zmiennej pan_X.liczba_dzieci zwiększy się, ale nie możemy powiedzieć by określenie "pan_X" oznaczało w tym momencie kogoś innego. To dalej ten sam człowiek, choć ma dużo mniej czasu dla kumpli.

Jak widać z powyższych przykładów w wielu zastosowaniach pojęcie zmiennej-"adresu" będzie pokrywać się z pojęciem "zmiennej złożonej". Bywa jednak tak, że nawet prosta wartość ulega nie tyle zmianie co zamianie. Czasami potrzebny jest np. adres adresu w pamięci. Trudno jednak powiedzieć więcej o zmiennych, nie odwołując się do pojęcia typów. Pojęcie to jest na tyle szerokie, iż omówimy je w kolejnej części cyklu.