Uczciwe pomiary

W Stanach Zjednoczonych powstał uniwersalny standard pomiaru wydajności tonerów drukarek laserowych.

Trzech konkurentów z rynku drukarek laserowych, Xerox, Hewlett-Packard i Lexmark, opracowały wspólną propozycję standaryzacji pomiaru wydajności kaset z tonerem w monochromatycznych drukarkach laserowych.

Ma to ułatwić konsumentom wybranie konkretnego modelu drukarki, jeżeli czynnikiem decydującym o zakupie będzie zużycia tonera w przeliczeniu na liczbę drukowanych stron. Specyfikacja określa dokładną metodę przeprowadzania pomiarów i przedstawiania wyników. Testy wydajności zakładają, iż poddane badaniu będą 4 jednakowe modele drukarek przy użyciu co najmniej 16 kaset z tonerem. Specyfikacja określa nawet takie czynniki, jak temperaturę w testowym pomieszczeniu.

Wspólnie działania doprowadziły do tego, iż propozycję standardu zatwierdził amerykański Narodowy Komitet ds. Standardów Branży IT (National Committee for Information Technology Standards). NCITS jest organizacją akredytowaną przy amerykańskim instytucie standaryzacyjnym.


Zobacz również