Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Komputery połączone w sieć oferują znacznie większe możliwości niż każdy pecet osobno. Nie trzeba kupować na przykład wielu drukarek, a przenoszenie między nimi danych zajmuje jedynie chwilę. Okazuje się jednak, że nie w każdych warunkach podłączenie komputerów do LANu i udostępnienie pomiędzy nimi danych jest tak proste jakby mogło się wydawać. Zwłaszcza gdy na pecetach zainstalowane są różne systemu operacyjne.


Połączenie komputerów w siec i udostępnienie im łącza internetowego to dopiero połowa sukcesu. Aby w pełni wykorzystać możliwości LANu należy umożliwić poszczególnym komputerom wymianę danych pomiędzy sobą. Zamiast przenosić pliki na dyskach USB czy za pomocą płyt CD lepiej udostępnić odpowiednie katalogi. Nie trzeba też przenosić dokumentów do drukarki. Druk sieciowy jest o wiele wygodniejszy. Pamiętaj jednak, że uprawnienia definiowane dla sieci są rozłączne od tych, które obowiązują w systemie plików. Jeżeli użytkownik dostanie prawo otwierania udziału udostępnionego przez sieć, a nie będzie miał prawa do oglądania tego katalogu zapisanego na dysku nie otworzy żadnego pliku.

Wymiana danych w grupie domowej Windows 7

Aby szybko i skutecznie skonfigurować dostęp do danych najlepiej korzystać z sieci jednorodnych. Zwykle systemy tej samej wersji bardzo dobrze ze sobą współpracują. W Windows 7 uproszczono na przykład znacznie procedurę łączenia komputerów w niewielkie grupy.

1. Najprostszą metodą na skonfigurowanie wymiany danych pomiędzy pecetami pracującymi pod kontrolą Windows 7 jest uruchomienie tak zwanej grupy domowej i dodanie do niej wszystkich maszyn. Funkcja obsługiwana jest przez każdy wariant systemu ale rolę serwera w tej konfiguracji mogą spełniać jedynie wersje Home Premium, Professional i wyższe. Po skonfigurowaniu sieci kliknij ikonę połączenia na komputerze pracującym pod kontrolą odpowiedniej wersji systemu, który posłuży za serwer i wybierz Otwórz Centrum sieci i udostępniania. Wskaż sieć, która łączy się z pozostałymi pecetami i kliknij w niej łącze Gotowe do utworzenia widoczne obok opcji HomeGroup. Uruchom grupę przyciskiem Utwórz grupę domową

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Informacja o utworzeniu grupy jest automatycznie propagowana w sieci lokalnej. Wystarczy do grupy dołączyć kolejne komputery

2. Zaznaczając pola obok wybranych obiektów wskaż, jakie dane będą współdzielone pomiędzy systemami. Są tu między innymi pliki graficzne, audio, dokumenty czy drukarki. Przejdź do kolejnego okna kreatora. Przepisz hasło wyświetlona na ekranie. Jest ono niezbędne by dodać do grupy kolejne komputery. Zakończ pracę kreatora przyciskiem Zakończ.

3. Otwórz okno sieci na pozostałych komputerach i na każdym kliknij łącze Dostępne do sprzężenia oraz Przyłącz się teraz. Podobnie, jak poprzednio wskaż obiekty, które chcesz współdzielić i kliknij Dalej. W pole Wpisz hasło wprowadź hasło dostępu do grupy wygenerowane przez serwer. Przejdź do kolejnego kroku i przerwij pracę kreatora przyciskiem Zakończ. Wyświetlone okno pozwala modyfikować parametry współdzielenia. Możesz w nim skonfigurować na przykład strumieniowe przesyłanie danych z danego komputera do innych urządzeń w sieci lokalnej. Wystarczy zaznaczyć Prześlij strumieniowo moje obrazy, muzykę i filmy wideo wszystkim urządzeniom w sieci domowej. Dostęp do opcji uzyskasz klikając Wybierz opcje przesyłania strumieniowego.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

W grupie domowej można używać zabezpieczeń na poziomie kont użytkowników ale wszystkie konta muszą być zdefiniowane lokalnie

4. Domyślnie w grupie udostępniane są katalogi i pliki użytkownika oraz biblioteki. Aby w przyszłości zmienić sposób udostępniania tych drugich otwórz na przykład okno centrum sieci i kliknij łącze Grupa domowa po lewej. Możesz także wybrać odpowiednią ikonę w Panelu sterowania. Usuń zaznaczenia z obiektów, które nie powinny by ć dostępne dla innych osób. Zmianę sposobu współdzielenia wszystkich plików i katalogów wprowadzisz rozwijając menu startowe i klikając w menu, nazwę konta użytkownika. Wystarczy teraz zaznaczyć katalog lub po jego otwarciu konkretny plik, rozwinąć menu Udostępnij i wybrać odpowiednie polecenie. Kliknięcie Nikomu całkowicie usunie obiekt z listy udostępnianych, wybór Grupie domowej (odczyt) pozwoli jedynie na przeglądanie zasobów, a wskazanie Grupie roboczej (odczyt/zapis) da możliwość przeglądania i modyfikowania. Aby przydzielić uprawnienia pojedynczym użytkownikom kliknij polecenie Określonym osobom, wskaż odpowiedni konto na liście i kliknij Dodaj. Zmień uprawnienia modyfikując ustawienia w kolumnie Poziom uprawnień i kliknij przycisk Udostępnij. Zwróć uwagę, że konta osób, którym udostępnia się dane muszą być zdefiniowane lokalnie.

Udostępnianie pomiędzy Windows 7 i Vistą

Udostępnianie plików pomiędzy komputerami z Windows 7 i Vistą opiera się na kontach użytkowników. W sieciach, które nie korzystają z serwerów i centralnych baz listy uprawnionych osób muszą być przechowywane na wszystkich pecetach. Albo użytkownicy musza wiedzieć, jakich uprawnień użyć by skorzystać z informacji w innym systemie. Ta ogólna metoda udostępniania i nadawania uprawnień funkcjonuje jednak również w innych wariantach Windows. Można z niej skorzystać nawet wtedy gdy w sieci pracują same siódemki.

1. Odszukaj na wybranym komputerze katalog lub plik, który ma być dostępny dla innych systemów i kliknij go prawym przyciskiem myszy. W Viście wybierz Udostępnianie, w siódemce Udostępnij i Określonym osobom. Rozwiń listę u góry i wskaż konto użytkownika, z którego trzeba będzie skorzystać by móc otworzyć zasób. Jeżeli dane są przeznaczone dla osoby dysponującym odpowiednim kontem wskaż je, jeżeli udostępniasz informacje bez ograniczeń kliknij Wszyscy. Gdy wybrany użytkownik łączy się tylko zdalnie warto dla niego stworzyć osobne uprawnienia. Użyj w takim przypadku opcji Utwórz nowego użytkownika i potem Zarządzaj innym kontem.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Każde konto powinno być zabezpieczone hasłem. W przeciwnym razie poziom bezpieczeństwa danych będzie niewielki

2. Kliknij łącze Utwórz nowe konto poniżej listy użytkowników. W pole u góry wpisz nazwę nowego konta i upewnij się, że zaznaczona jest opcja Użytkownik standardowy. Do odczytu i modyfikacji danych nie potrzebne są przecież uprawnienia administracyjne. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego użytkownika i łącze Utwórz hasło. Wpisz dwukrotnie hasło. W polu poniżej możesz umieścić dodatkową wskazówkę, która umożliwi jego odzyskanie w razie utraty. Kliknij Utwórz hasło. Zamknij okno konfiguracji kont i ponownie otwórz okno udostępniania wybranego katalogu. Konto będzie już widoczne na liście.

3. Kliknięcie przycisku Dodaj spowoduje przeniesienie konta do pola w dolnej części okna. Rozwiń listę w kolumnie Poziom uprawnień. Dostępne tu opcje różnią się w zależności od wariantu systemu. W Viście uprawnienie do odczytu uzyskasz zaznaczając opcję Czytelnik, Współautor umożliwia modyfikowanie zasobu, zaś Współwłaściciel daje pełną kontrolę nad obiektem. W Windows 7 jest prościej. Są tu jedynie dwie ale bardzo oczywiste opcje: Odczyt oraz Odczyt/Zapis. Kliknij przycisk Udostępnij u dołu okna i zakończ konfigurację zamykając okno za pomocą przycisku Gotowe. Cała procedurę tworzenia kont i przypisywania zasobów można pominąć jeżeli wyłączy się ochronę udostępnianych zasobów hasłem. Wystarczy zaznaczyć Wyłącz udostępnianie chronione hasłem w oknie Zaawansowane ustawienia udostępniania w Windows 7 iw Viście wybrać w oknie centrum sieci. Nie jest to jednak wskazane.

4. Aby otworzyć zasób, kliknij w Eksploratorze Windows ikonę Sieć oraz ikonę reprezentującą udostępniający dane komputer. Możesz też użyć ikony Sieć na pulpicie. Podaj nazwę uprawnionego użytkownika oraz jego hasło. W siódemce możesz dodatkowo zaznaczyć Zapamiętaj moje poświadczenia a w Viście Zapamiętaj hasło co spowoduje, że w przyszłości nie będziesz musiał ponownie wpisywać tych danych. Po otworzeniu katalogu skorzystasz tak, jakby był na twoim dysku lokalnym.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Udostępnianie drukarki w Windows 7 i Viście

5. Oprócz danych, w sieci można dzielić się także urządzeniami. Wystarczy przecież jedna drukarka, by mogło na niej drukować wielu użytkowników. Trzeba ją jedynie udostępnić tak, by była osiągalna z innych komputerów. Po podłączeniu urządzenia do jednego z pecetów, zainstalowaniu sterowników i uruchomieniu urządzenia otwórz Panel sterowania i kliknij w widoku klasycznym ikonę Urządzenia i drukarki lub Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zainstalowanego sprzętu i w Viście wskaż polecenie Udostępnianie. Wybierz Zmień opcje udostępniania i zaznacz Udostępnij tę drukarkę. W Windows 7 użyj z menu kontekstowego polecenia Właściwości drukarki i przejdź na kartę Udostępnianie. Kliknij OK.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Instalacja różnych wariantów sterowników drukarki na serwerze zabezpieczy przed przykrymi niespodziankami w trakcie jej udostępniania

6. Otwórz okno drukarek na innym komputerze, wybierz przycisk Dodaj drukarkę oraz łącze Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Windows przeszuka zasoby sieci i wyświetli dostępne urządzenia. Zaznacz zdalne urządzenie na liście i kliknij przycisk Dalej. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo zobaczysz po chwili komunikat Pomyślnie dodano drukarkę. Kliknij Dalej i Drukuj stronę testową. Gdy wydruk okaże się prawidłowy zakończ pracę kreatora klikając Zakończ. Drukarka będzie traktowana tak, jakby była zainstalowana lokalnie. W przypadku braku odpowiedniego sterownika na ekranie pojawi się jednak stosowny komunikat. Dzieje się tak często gdy urządzenie podłączone do systemu 64-bitowego jest instalowane w 32-bitowym i na odwrót. Gdy klikniesz OK będziesz mógł wskazać lokalizację drivera do instalacji. Aby jednak zabezpieczyć się przed kłopotliwym poszukiwaniem sterowników dla różnych systemów możesz otworzyć okno udostępniania na komputerze serwera, kliknąć przycisk Dodatkowe sterowniki, zainstalować wszystkie potrzebne warianty drivera w jednym miejscu i dopiero podłączać udostępnioną drukarkę.

Sieć z Windows 7, Vistą i Windows XP

Siódemka i Vista współpracują na tyle dobrze, że udostępnianie zasobów pomiędzy nimi jest dość proste i wygodne. Kłopoty mogą się pojawić, gdy do nowej sieci zostanie dołączony starszy system, jak Windows XP.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Aby komputery w sieci lokalnej mogły się ze sobą komunikować muszą być w tej samej grupie roboczej

1. Procedura konfiguracji Windows 7 i Visty nie odbiega od opisanej wcześniej. Należy jedynie upewnić się, czy włączone jest wykrywanie sieci (domyślnie jest) i w jakiej grupie roboczej pracują komputery (domyślnie jest ona inna niż w Windows XP). Kliknij ikonę sieci w zasobniku i z menu kontekstowego wybierz Centrum sieci i udostępniania. W Viście opcja Odnajdowanie sieci umieszczona jest w głównym oknie, w siódemce trzeba jeszcze kliknąć Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. Aby sprawdzić nazwę grupy roboczej kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na Pulpicie i wybierz Właściwości

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Zmiana nazwy grupy roboczej w Windows XP

2. Przejdź do komputera z Windows XP, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz Właściwości. Przejdź na kartę Nazwa komputera i użyj przycisku Zmień. Upewnij się, że w sekcji Członkostwo zaznaczone jest Grupa robocza i w pole poniżej wpisz taką samą nazwę grupy jaka jest zdefiniowana na pozostałych komputerach. Kliknij OK, by zaakceptować zmiany, jeszcze trzy razy OK aby pozamykać okna konfiguracyjne i Tak w celu zrestartowania komputera.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę Moje miejsca sieciowe na Pulpicie i łącze Wyświetl komputery grupy roboczej w oknie Zadania sieciowe po lewej stronie. Pecety podłączone do sieci pojawią się w oknie sieci. Dostęp do zasobów będzie możliwy po wpisaniu zdefiniowanego dla nich konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami oraz stosownego hasła. Jeżeli chcesz udostępnić katalog lub plik w Windows XP, otwórz obiekt nadrzędny, kliknij katalog prawym przyciskiem myszy i wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia. Zaznacz pole Udostępnij ten folder w sieci. Daje to uprawnienie do odczytu. Jeżeli chcesz rozszerzyć je również na modyfikację zaznacz dodatkowo Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Windows XP ma dwa tryby udostępniania plików – zwykły i domyślny, prosty. Ten pierwszy pozwala definiować dostęp na podstawie kont użytkowników

4. Sposób konfiguracji opisany w poprzednim punkcie dotyczy tak zwanego prostego udostępniania plików w Windows XP. Daje on niewielką kontrolę nad zasobami choć jest prosty w obsłudze. Jeżeli z sieci korzysta większa liczba użytkowników lepiej go wyłączyć. W tym celu w dowolnym oknie Eksploratora rozwiń menu Narzędzia, wybierz Opcje folderów i przejdź na kartę Widok. Przewiń listę Ustawienia zaawansowane i usuń zaznaczenie Użyj prostego udostępniania plików. Karta udostępniania ma teraz inną zawartość. Zaznacz opcję Udostępnij ten folder, pozostaw domyślna nazwę udziału i zaznaczone pole Dopuszczalne maksimum (jeżeli chcesz graniczyć jednoczesną liczbę połączeń do tego katalogu wpisz odpowiednią liczbę w pole Zezwalaj tylu użytkownikom. Kliknij przycisk Uprawnienia.

5. Usuń z listy grupę Wszyscy, kliknij Dodaj, następnie Zaawansowane i Znajdź teraz. Zaznacz grupę wybranego użytkownika i zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Jeszcze raz kliknij OK i na liście Uprawnienia, stawiając zaznaczenia w odpowiednich polach sprecyzuj wszystkie prawa. Kliknij OK i OK.

Windows i Linuks w jednym LANie

Systemy z rodziny Windows wykorzystują podobne mechanizmy dlatego łatwiej skonfigurować je do pracy w jednej sieci. Ułatwieniem jest chociażby umiejętność rozpoznawania i wzajemnego korzystania z systemu plików. Po dołączeniu do LANu komputera z dowolnym Linuksem sytuacja się komplikuje. Nie jest jednak tak skomplikowana, jakby mogło się wydawać. Pokażemy, jak dołączyć Linuksa do grupy roboczej Windows na przykładzie Ubuntu.

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

bez dodatkowej konfiguracji pozwala przeglądać zasoby Windows w sieci lokalnej

1. Po zainstalowaniu Ubuntu i wpięciu komputera do sieci narzędzia z Linuksa pozwalają praktycznie natychmiast przeglądać zasobu udostępnione przez komputery z Windows. Aby się do nich dostać kliknij na górnym pasku systemu polecenie Miejsca i wybierz Sieć. Kliknij dwukrotnie jeden z komputerów. W pole Nazwa użytkownika wpisz konto uprawnione do przeglądania danych, zweryfikuj nazwę grupy roboczej w polu Domena i w pole Hasło wprowadź hasło użytkownika. Jeżeli często korzystasz z zasobu ni chcesz za każdym razem podawać tych danych zaznacz pole Zapamiętanie na stałe. Zaloguj się klikając Połącz. Narzędzia i programy zainstalowane w Ubuntu pozwalają od razu edytować udostępniane dokumenty, arkusze, przeglądać plik graficzne. Po zalogowaniu do folderu, odpowiedni skrót pojawia się na Pulpicie Ubuntu, by ułatwić dostęp w przyszłości.

2. Dostęp w drugą stronę wymaga jednak instalacji na Linuksie serwera Samba. Kliknij na belce polecenie Programy i wybierz Centrum oprogramowania Ubuntu. W pole wyszukiwania po prawej wpisz Samba i wciśnij [ENTER]. Kliknij wybrany serwer Samby i zainstaluj go używając przycisku Zainstaluj. Wpisz hasło administratora i kliknij Uwierzytelnij

Udostępnianie danych w sieci lokalnej

Instalacja Samby z repozytorium

3. Po zainstalowaniu pakietu zamknij okno centrum oprogramowania, kliknij System, wybierz Administracja i Samba. Podaj hasło administratora. Rozwiń menu Preferencje oraz Ustawienia serwera. Sprawdź, czy nazwa w polu Grupa robocza odpowiada grupie używanej w sieci Windows. Kliknij OK, ponownie rozwiń menu preferencji ale tym razem kliknij Użytkownicy Samby. Za pomocą Dodaj użytkownika otwórz okno definicji nowego użytkownika. Na liście Nazwa użytkownika Uniksa wskaż konto zdefiniowane w Ubuntu, poniżej wprowadź nazwę użytkownika z grupy roboczej Windows. Hasło Samby może być takie, jak hasło do konta Ubuntu. Kliknij OK i OK.

4. Aby udostępnić dane w menu serwera samby kliknij Plik i Dodaj udział. Wpisz ścieżkę do katalogu bądź wskaż go na dysku za pomocą przycisku Przeglądaj. W pole Nazwa udziału wprowadź nazwę, która bezie widoczna w sieci, opis możesz pozostawić pusty. Za pomocą pól Zapisywalny i Widoczny określ uprawnienia do modyfikacji i przeglądania zasobów. Przejdź na kartę Dostęp i zaznacz użytkownika z dostępem do danych. Jeżeli chcesz by każdy korzystał z nich bez ograniczeń wybierz opcję Pozwól na dostęp dla wszystkich. Kliknij OK. Zasoby powinny być już widoczne dla każdego komputera w sieci. Pamiętaj jedynie, by w oknie logowania do udziału podać nazwę komputera z Ubuntu oraz konto zdefiniowanego na nim użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.