Ufni Argentyńczycy

Od początku 2003 roku zaufanie konsumentów najszybciej rosło w Argentynie - wynika z indeksu sporządzonego przez firmę badawczą RoperASW.

Indeks został sporządzony na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród konsumentów, których pytano czy spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższego roku i czy obecny okres uważają za korzystny dla dokonywania zakupów.

W Argentynie w porównaniu z ubiegłym rokiem wartość indeksu wzrosła o 30%, do 69 punktów, w Japonii wzrosła o 18% do 84 punktów, w Chinach o 12%, do 115 punktów. W Polsce indeks zaufania konsumentów wzrósł o 8%, do 89 punktów, w Czechach o 3%, do 120 punktów, w Rosji pozostał bez zmian na poziomie 106 punktów. Wartość indeksu, w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła najbardziej w Niemczech, o 25% do 88 punktów i we Włoszech - o 21%, do 75 punktów. Najwyższą wartość indeks osiągnął w tym roku w Wielkiej Brytanii - 125 punktów (nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem), a najniższą w Hong Kongu - 70 punktów, o 8% mniej niż rok temu.