Ugoda strumieniowa

Firma Streambox podpisała ugodę z RealNetworks, w myśl której usunie ze swoich aplikacji funkcje umożliwiajace zapisywania na dysk przekazów realizowanych w technologii RealMedia.

RealNetworks twórca jednego z najpopularniejszych formatów strumieniowego przesyłu danych wytoczyła firmie Streambox proces o naruszenia praw autorskich do swojej technologii. Standard RealMedia pozwala bowiem na odtworzenie danych "na bieżąco" uniemożliwia jednak ich kopiowanie - przesyłane materiały nie są zapisywane na twardym dysku użytkownika, tylko odtwarzane bezpośrednio z pamięci komputera. Firma Streambox umożliwiła jednak użytkownikom obejście tych ograniczeń - aplikacja Streambox Ripper zapewniła konwertowanie przekazu strumieniowego RealAudio na pliki MP3 i WAV. Inny program tej firmy, Streambox VCR pozwalał zapisywać i odtwarzać przekazy wideo udostępniane w formacie RealPlayer G2.

Sąd uznał, że zapis mediów strumieniowych do pliku, który potem będzie można wielokrotnie odtwarzać, jest naruszeniem amerykańskiego prawa (Digital Millennium Copyright Act). Proces zakończył się jednak polubownie, gdyż Streambox wypłacił firmie Real Network pewną (nieujawnioną) sumę tytułem odszkodowania. Wedle porozumienia Streambox uzyska również licencję na Software Development Kit od RealNetworks i zmodyfikuje aplikację Rippera, tak aby nie mogła ona służyć do zapisywania strumieniowych przekazów audio.

Więcej informacji:

www.real.com

www.streambox.com


Zobacz również