Ujarzmianie Jaguara


Komenda Find

Narzędzie Search jest szybkie, proste i wygodne w użyciu, ale na pewno nie najsilniejsze. Wyszukuje pliki tylko po nazwach, a nie według ich rozmiarów, dat utworzenia i podobnych parametrów. No i nie może szukać słów wewnątrz plików. Do tych celów potrzebujesz nowego narzędzia OS X - komendy Find. Aby ją wywołać, wybierz File: Find lub wciśnij ¤-F. Zaznacz, gdzie chcesz szukać. Możesz szukać wszędzie (na własnym komputerze, w sieci, na dyskach sieciowych) lub w określonych miejscach (przeciągnij ikonkę dysku lub folderu do listy lub kliknij Add). Następnie określ, czego chcesz szukać.

Pierwsze okienka, jakie zobaczysz - File Name i Content (czyli słowa wewnątrz pliku) - to tylko punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Find pozwala na zastosowanie aż ośmiu kryteriów poszukiwań: nazwy, zawartości, daty modyfikacji, daty utworzenia, widzialności, rodzaju, rozmiaru pliku i jego rozszerzenia (np. jpg). Aby rozszerzyć zakres poszukiwań, wybierz polecenie Add Criteria z rozwijanego menu u dołu okna Find.

Aby usunąć linię z okna, kliknij na znaczek minus po prawej.

Ale to dopiero początek.

OS X 10.2 wprowadza poszukiwanie z modyfikatorem AND. Oznacza to, że podczas bardziej skomplikowanych poszukiwań dla niektórych kryteriów można otworzyć więcej niż jedno okienko. Aby znaleźć na przykład pliki utworzone pomiędzy dwoma datami, możesz otworzyć dwie linie "date created", jedną dla daty początkowej, drugą - dla końcowej. Najpierw dodaj jeden potrzebny wiersz, a następnie kliknij na znaczek plus po jego prawej stronie.

W ten sposób linia daty zostaje zduplikowana. Jeśli będziesz chciał dotrzeć do notatek z pierwszymi wrażeniami dotyczącymi Jaguara, możesz otworzyć jeden wiersz dla poszukiwania plików zapisanych po 24 sierpnia i drugi - dla zapisanych przed 1 września.

Zasięgnij informacji

Któż może zgłębić tajemnice Apple'a? Komenda Show Info z OS X 10.1 znów zamieniła się w Get Info, polecenie o nazwie znanej jeszcze z OS-a 9. Na szczęście zwiększyły się jej możliwości.

Panel wielozadaniowy

Jeśli zaznaczysz ikonę i wybierzesz Get Info z menu File (lub klikniesz na ikonę z wciśniętym Control i wybierzesz je z kontekstowego menu), otworzysz składający się z kilku części panel, dający dostęp do wielu informacji.

  • W przypadku dysku zobaczysz dane statystyczne, dotyczące jego objętości i stopnia jej wykorzystania - dobry wskaźnik pomagający zdecydować, czy już czas na porządki.

  • Jeśli chodzi o dokument, będziesz mógł sprawdzić, kiedy został stworzony, kiedy zmieniony, z jakim programem jest związany - tu więc dowiesz się, dlaczego plik JPEG automatycznie otwiera się w systemowym Preview, a nie w Photoshopie.

  • Jeśli wywołasz polecenie Get Info nie zaznaczywszy żadnej ikony, uzyskasz informacje o samym desktopie, na przykład ile miejsca zajmują zapisane na nim obiekty. Dzięki temu można w wygodny sposób wykorzystać biurko jako magazynek rzeczy do nagrania na CD: łatwo będzie wtedy sprawdzić, czy ich łączna objętość nie przekroczyła 650 MB.

  • Jeśli zaznaczysz wiele obiektów jednocześnie, okno Get Info pokaże, ile dokładnie rzeczy wybrałeś, podzieli je według typów ("23 dokumenty, 3 teczki") i obliczy ich łączną wielkość. W ten sposób można również łatwo jednocześnie zmienić wybraną cechę wielu plików, np. zabezpieczyć je opcją lock, ukryć lub pokazać rozszerzenia, zmienić właściciela lub prawa dostępu itp.

W starszych edycjach Mac OS-a skrót ¤-tabulator przełączał do następnego otwartego programu. W wersji 10.2 ten skrót został udoskonalony: pojedyncze wciśnięcie ¤-tabulator przełącza do poprzednio używanego programu. Nie musisz więc przechodzić przez wszystkie otwarte programy, aby dostać się do tego właściwego.