Ujawniamy sekrety Tygrysa


Uzyskaj dostęp do niewidzialnych przycisków logowania

Czasami małe dzieci mogą spowodować poważne problemy z działaniem komputera, naciskając i klikając różne przyciski. Aby temu zapobiec, można wyłączyć przyciski Restart, Sleep i Shut Down w oknie logowania. Dlatego należy odwiedzić panel preferencji Accounts, wybrać konto i kliknąć przycisk Login Options (być może konieczne będzie wprowadzenie hasła), a następnie usunąć zaznaczenie opcji Show The Restart, Sleep, And Shut Down Buttons. Co jednak zrobić, kiedy chcemy uśpić, zrestartować lub wyłączyć komputer poprzez okno logowania? Nie jest to skomplikowany problem. Wymaga to jedynie, aby okno logowania znajdowało się w trybie Name And Password. Do tego celu można wykorzystać sprytną sztuczkę - wystarczy przejść do okna, użyć klawiszy strzałek do zaznaczenia użytkownika, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Shift-Option-Return. Spowoduje to wyświetlenie listy użytkowników. Teraz w polu Name można wpisać komendy >sleep, >restart lub >shutdown (patrz zrzut: "Niewidoczny przycisk usypiania") i nacisnąć klawisz Return, aby komputer wykonał odpowiednie polecenie.

Przełączaj się szybko między sieciami AirPort

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Niewidoczny przycisk usypiania. Przyciski Restart, Sleep i Shut Down można ukryć przed ciekawskimi dziećmi. Dostęp do tych opcji można uzyskać, wpisując odpowiednie polecenie.

Użytkownicy komputerów przenośnych często muszą przełączać się między dwoma sieciami bezprzewodowymi, na przykład w domu i w pracy. Oczywiście każda z nich ma inne ustawienia sieciowe, takie jak protokół DHCP lub stały adres IP. We wcześniejszych wersjach Mac OS-a X było konieczne utworzenie oddzielnego położenia sieciowego dla każdej sieci i ręczne przełączanie między nimi. Tygrys umożliwia jednak utworzenie wielu konfiguracji AirPorta dla tego samego położenia sieciowego, co znacznie ułatwia przełączanie między sieciami. Aby to zrobić, należy otworzyć panel preferencji Network i wybrać z menu rozwijanego Show pozycję Network Port Configurations. Teraz wystarczy kliknąć przycisk New i wybrać pozycję AirPort z menu rozwijanego Port.

Usypiaj dyski twarde o różnych porach

Usypianie nieużywanych dysków pozwala oszczędzać prąd. Aby było to możliwe, należy wybrać opcję Put The Hard Disk(s) To Sleep w panelu preferencji Energy Saver. Nie istnieje jednak żadna prosta metoda uśpienia tylko wybranego dysku, jeżeli w komputerze zainstalowano kilka takich urządzeń. Może to być trochę denerwujące, gdyż obudzenie dysku wiąże się z pewnym opóźnieniem. Większą kontrolę nad usypianiem dysków można uzyskać za pomocą narzędzi dla programistów (Xcode), które znajdują się na płycie instalacyjnej Tygrysa. Po ich zainstalowaniu należy przejść do teczki /Developer/Applications/Performance Tools i uruchomić program Spindown HD. Z jego pomocą można ustawić oddzielny czas usypiania dla każdego zamontowanego dysku.

Ukryj komputer przed hakerami

Jeżeli Macintosh jest zawsze podłączony do Internetu, warto sprawdzić nowe narzędzia chroniące go przed hakerami. Są one dostępne w panelu preferencji Sharing na karcie Firewall, na którym znajduje się nowy przycisk Advanced. Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego z trzema opcjami. Po włączeniu trybu Stealth Mode wszystkie żądania przesyłane do komputera zostaną pozostawione bez odpowiedzi, dzięki czemu praktycznie nikt nie dowie się o jego istnieniu.

Spotlight - Siedem strategii wyszukiwania zaginionych plików

Wyświetl ścieżkę pliku

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Inteligentne wyszukiwanie. Dodanie komentarza Spotlight do inteligentnej teczki ułatwi jej wyszukiwanie na dysku. Należy jednak pamiętać, że komentarz musi być unikalny.

Kliknięcie wyniku wyszukiwania w menu Spotlight powoduje otwarcie tego pliku w domyślnej aplikacji. Jak można jednak sprawdzić położenie pliku, nie otwierając go? Wystarczy umieścić wskaźnik myszy nad menu Spotlight, aby wyświetlić małe okno ze ścieżką pliku. Aby przejść do tego pliku w Finderze, należy zaznaczyć go i nacisnąć klawisze z-Return. Ta kombinacja klawiszy działa jednak tylko w menu Spotlight. Jeżeli otwarte jest okno Spotlight, należy kliknąć wybraną pozycję z naciśniętym klawiszem Control i wybrać z menu kontekstowego polecenie Reveal in Finder.

Szybko utwórz dodatkowe inteligentne teczki

Tygrys umożliwia zapisywanie wyników wyszukiwania w postaci inteligentnej teczki, której zawartość jest dynamicznie aktualizowana na podstawie kryteriów wyszukiwania. Możemy na przykład utworzyć teczkę zawierającą wszystkie zdjęcia otwierane w ciągu ostatniego tygodnia. W tym celu z menu File w Finderze wybieramy polecenie New Smart Folder, ustawiamy pierwszy rząd menu na Kind: Images, drugi rząd menu na Last Opened: This Week, a następnie klikamy przycisk Save.

Jeżeli w przyszłości uznamy, że potrzebne jest ograniczenie wyników tylko do dużych zdjęć (powiedzmy o rozmiarze 2 MB), nie trzeba tworzyć od nowa inteligentnej teczki wraz z jej wszystkimi kryteriami wyszukiwania. Szybszym rozwiązaniem będzie otwarcie już istniejącej teczki, kliknięcie przycisku Edit i wprowadzenie nowego kryterium Size: Greater Than: 2 MB. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option sprawi, że przycisk Save zmieni się w Save As. Po kliknięciu tego przycisku można wprowadzić nazwę nowej teczki inteligentnej.

Błyskawicznie wyszukaj inteligentne teczki

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Dodaj komentarze do wielu plików. Wprowadzanie komentarzy Spotlight nie musi być czasochłonnym zadaniem. Automator umożliwia zastosowanie tych samych słów kluczowych do wielu plików jednocześnie

Po utworzeniu kilku teczek inteligentnych można dodać do nich specjalny komentarz, aby były dostępne w prosty sposób poprzez menu Spotlight. W tym celu należy zaznaczyć teczkę w Finderze i kliknąć ją z naciśniętym klawiszem Contro, a następnie wybrać z menu kontekstowego polecenie Get Info. W oknie dialogowym Info klikamy strzałkę obok pola Spotlight Comments, aby ujawnić puste pole komentarza (patrz zrzut: "Inteligentne wyszukiwanie"), w którym wpisujemy wybrane słowo kluczowe (na przykład intw, czyli inteligentne wyszukiwanie. Aby w przyszłości szybko odszukać tę teczkę, wystarczy nacisnąć klawisze z-spacja, aby wyświetlić menu Spotlight, a następnie wpisać to słowo kluczowe. Jeżeli jest ono unikalne, w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko odpowiednie teczki inteligentne. Możliwe jest szybkie dodawanie słów kluczowych do wielu plików jednocześnie. Odpowiednia procedura została przedstawiona w ramce "Szybkie dodawanie komentarzy Spotlight".

Przywróć stare okno wyszukiwania

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Wygodne skróty Spotlighta

Domyślne okno wyszukiwania w Tygrysie nie wszystkim przypadło do gustu. Wyobraźmy sobie, że szukamy pliku o określonej nazwie. Naciskamy więc klawisze z-F, ale w wyświetlonym oknie dialogowym nie ma ustawienia Name: Contains, musimy więc dodać je ręcznie. Aby ułatwić sobie pracę, wystarczy wykonać poniższą procedurę. Najpierw tworzymy nową teczkę inteligentną i usuwamy drugie ustawienie wyszukiwania (Last Opened: Any Date), klikając przycisk minus po jego lewej stronie. Następnie używamy menu rozwijanych do zmiany ustawienia Kind: Any na Name: Contains. W polu nazwy pliku wpisujemy kilka znaków, które raczej nie występują w innym miejscu (na przykład trzy pionowe kreski - |||). Warto również określić rozmiar i położenie okna. Po zakończeniu tych przygotowań klikamy przycisk Save, wprowadzamy dowolną nazwę i zapisujemy na biurku.

Otwieramy teraz teczkę /System/Library/CoreServices, klikamy ikonę Findera z naciśniętym klawiszem Control i wybieramy polecenie Show Package Contents. Kiedy pojawi się nowe okno, przechodzimy do teczki /Contents/Resources. Plik o nazwie default_smart.plist przeciągamy do teczki Documents lub w dowolne inne miejsce oprócz biurka (będzie to nasz plik zapasowy). Pozostawiając otwarte okno Resources, naciskamy klawisze jabłko-R, przechodzimy na biurko i zmieniamy nazwę nowej teczki inteligentnej na default_smart.plist i potwierdzamy tę czynność. Teraz możemy przeciągnąć tę teczkę do wcześniej otwartej teczki Resources. Finder poprosi o podanie hasła administratora oraz o potwierdzenie zamiany pliku. Po wykonaniu tych czynności zamykamy wszystkie okna.

Aby zmiany zostały zastosowane, musimy zrestartować Findera. Najprostszym sposobem wykonania tej czynności jest naciśnięcie klawisza Option i kliknięcie ikony Findera w Doku, a następnie wybranie z menu kontekstowego polecenia Relaunch. Od tej chwili naciśnięcie klawiszy z-F spowoduje wyświetlenie dostosowanego okna wyszukiwania. Oczywiście w polu nazwy pliku należy wpisać szukaną nazwę.

Tajemnice Dashboarda

Dashboard - całkowita nowość w Tygrysie - zapewnia szybki dostęp do przydatnych narzędzi (nazywanych widgetami), takich jak książka adresowa, wskaźniki temperatury lub kalkulator. Jednak duża liczba widgetów sprawia, że trudno przejąć nad nimi pełną kontrolę. Przedstawiamy więc kilka wskazówek, które pozwolą opanować sytuację.

Wyświetl Dashboard bez czekania

Aby włączyć Dashboard, należy nacisnąć klawisz F12 i poczekać na odświeżenie włączonych widgetów. Ponowne naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do ostatniej aplikacji. Jeżeli jednak szybko chcemy podejrzeć stan widgetów, nie wchodząc w interakcję z nimi, możemy uruchomić Dashboard w trybie tymczasowym. W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz F12. Dashboard (wraz ze wszystkimi widgetami) będzie widoczny przez cały czas naciskania tego klawisza, a jego zwolnienie przywróci normalny tryb wyświetlania.

Wyświetl widgety bez klikania

Ciągłe klikanie dużego symbolu + w celu wywołania paska Dashboarda może być męczące. Na szczęście dostępny jest mało znany skrót klawiszowy, który wykonuje tę samą funkcję. Po uaktywnieniu Dashboard można nacisnąć kombinację klawiszy z-= (znak równości). Ponowne użycie tego skrótu ukrywa pasek widgetów. Niestety, nie jest możliwa aktywacja widgetów bez użycia myszy.

Przywróć porządek z widgetami

Jeżeli jakiś widget odmawia pracy, wystarczy zwykle załadować go ponownie. Aby to zrobić, należy kliknąć widget i nacisnąć klawisze z-R.

Znajdź zagubione widgety

Czasami widget nie jest widoczny na pasku Dashboarda, choć został umieszczony w odpowiedniej teczce. W takim przypadku należy przewinąć pasek widgetów do miejsca, w którym powinien znajdować się dany widget (widgety są sortowane alfabetycznie), a następnie przewinąć z powrotem. Powinno to naprawić problem.

Umieść widget w Finderze

Czasami chcielibyśmy, aby jakiś widget był widoczny przez cały czas, a nie tylko po włączeniu Dashboarda. Jest to możliwe poprzez przeniesienie tego widgetu do warstwy Findera. W tym celu należy uruchomić Terminal i wpisać komendę defaults write com.apple.dashboard devmode YES. Po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu można przeciągnąć widget z paska Dashboarda do Findera, pamiętając o naciśnięciu w odpowiednim momencie klawisza F12.