Ujawniamy sekrety Tygrysa


Uniknij ślepoty Dashboarda

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Prawie Photoshop. Narzędzia do korekcji obrazu w programie Preview pozwalają szybko poprawić zdjęcie.

Czasami możemy zaobserwować problemy z wyszukaniem jakiegoś pliku tekstowego, na przykład opowiadania skopiowanego z Internetu lub pliku ReadMe dołączonego do instalowanego programu. Jest to symptom pewnego niedopracowania Spotlighta, który indeksuje pliki tekstowe tylko z rozszerzeniem .txt. Należy więc upewnić się, że na końcu nazwy pliku tekstowego znajduje się odpowiednie rozszerzenie.

Oczywiście jeżeli nie chcemy, aby określony plik został zindeksowany, możemy celowo pominąć rozszerzenie .txt.

Preview - Pięć zastosowań narzędzia do przeglądania plików

Wyświetl wszystkie obrazy w teczce

Aby we wcześniejszej wersji Mac OS-a X wyświetlić wszystkie obrazy w teczce, należy otworzyć tę teczkę, zaznaczyć pliki, a następnie przeciągnąć je na ikonę Preview w Finderze lub Doku. W Tygrysie dokonano pewnej zmiany, która ułatwia wykonanie tej czynności. Obecnie można przeciągnąć teczkę z obrazami na ikonę Preview, naciskając jednocześnie klawisze z-Option. Spowoduje to otwarcie nowego okna z panelem, który zawiera miniatury wszystkich obrazów w danej teczce. Jedynie pliki PDF są wyświetlane w oddzielnych oknach. Ta sprytna sztuczka ma jeszcze jedno interesujące zastosowanie - z jej pomocą można wyświetlić wszystkie obrazy ukryte w aplikacji. Jak pamiętamy, w większości przypadków aplikacja to specjalny rodzaj teczki, która zawiera pliki różnego rodzaju. Wystarczy więc nacisnąć klawisze z-Option i przeciągnąć aplikację (na przykład TextEdit) na ikonę Preview. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku dużych programów, takich jak DVD Studio Pro, gdyż proces gromadzenia obrazów może wymagać dużo czasu.

Dodaj słowa kluczowe do plików

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Inny widok. Preview zwykle sortuje zdjęcia alfabetycznie. Można jednak wybrać inne kryterium z menu kontekstowego - w tym przypadku zdjęcia są posortowane według rozmiaru pliku. Wyświetlane są także dodatkowe informacje o plikach.

Podczas sortowania teczek zawierających obrazy lub pliki PDF można dodać do nich słowa kluczowe, aby ułatwić późniejsze wyszukiwanie za pomocą Spotlighta. Program Preview znacznie ułatwia ten proces - wymaga to przeciągnięcia wybranych plików na ikonę Preview, a następnie wybrania polecenia Tools: Get Info (można także nacisnąć klawisze z-I). W oknie Document Info należy kliknąć kartę Keywords, kliknąć przycisk Add i wprowadzić żądane słowa kluczowe. Aby przejść do następnego obrazu lub pliku PDF, można kliknąć go w panelu miniatur - zawartość okna zostanie automatycznie zaktualizowana. Po dokonaniu wszystkich zmian musimy zapisać pliki. Od tej chwili można używać słów kluczowych do wyszukania tych plików.

Zmień kolejność sortowania w Preview

Jeżeli w oknie Preview otwarto wiele obrazów, można szybko zmienić kolejność ich sortowania w panelu miniatur, a także uzyskać dodatkowe informacje. W tym celu należy nacisnąć klawisz Control i kliknąć w obrębie panelu. Spowoduje to wyświetlenie menu, z którego można wybrać opcje Name (nazwa), Path (ścieżka), Date (data), Size (rozmiar), Kind (rodzaj) lub Keyword (słowo kluczowe). Spowoduje to posortowanie obrazów zgodnie z wybranym kryterium, a także wyświetlenie informacji zgodnych z tym kryterium (patrz zrzut: "Inny widok").

Napraw szybko zdjęcia

Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu, aby dokonać korekcji w programie iPhoto lub Adobe Photoshop. Na szczęście również Preview można wykorzystać do niewielkich poprawek. Aby to zrobić, należy otworzyć plik graficzny i wybrać polecenie Tools: Image Correction. Spowoduje to pojawienie się wielu suwaków: Exposure (ekspozycja), Gamma, Saturation (nasycenie), Contrast (kontrast), Brightness (jasność) i Sharpness (ostrość). Można nawet zastosować efekt sepii lub ustawić punkt bieli i czerni (patrz zrzut: "Prawie Photoshop"). Po dokonaniu zmian należy zapisać zmodyfikowany plik. Aby cofnąć modyfikacje, można wybrać polecenie File: Revert.

Wyeliminuj kontroler pokazu slajdów

Program Preview w Tygrysie został wyposażony w wiele ciekawych funkcji, takich jak możliwość wyświetlania wielostronicowych plików PDF oraz grupowania obrazów i wyświetlania ich w pokazie slajdów. Naciśnięcie kombinacji klawiszy z-Shift-F powoduje pojawienie się na ekranie kontrolera pokazu slajdów. Jeżeli jednak kontroler zasłania częściowo plik PDF lub zawartość obrazu, można się go pozbyć. Po przejściu do trybu Slideshow należy kliknąć drugą ikonę od prawej strony, aby obraz wypełnił cały ekran. Aby usunąć pasek narzędzi, wystarczy kliknąć poza jego obszarem, a najlepiej poza granicami obrazu. Po ukryciu kontrolera można używać klawiszy strzałek w lewo i w prawo do nawigacji.

Szybkie dodawanie komentarzy Spotlight

W przypadku pojawienia się problemów z wyszukiwaniem żądanych plików, dodanie odpowiednich słów kluczowych znacznie ułatwi ten proces. Należy tylko zaznaczyć plik, nacisnąć klawisze z-I i wpisać tekst w polu Spotlight Comments (na przykład Budżet06 dla plików, które dotyczą budżetu na przyszły rok). Zastosowanie tej metody dla wielu plików może być jednak dość czasochłonne.

Na szczęście dysponujemy świetnym narzędziem o nazwie Automator. Za pomocą kilku kliknięć myszą możemy utworzyć skrypt, który doda identyczne komentarze do grupy plików. W nowym oknie Automatora zaznaczamy pozycję Spotlight w kolumnie Library i przeciągamy akcję Add Spotlight Comments To Finder Items w pustym panelu Workflow po prawej stronie. Następnie klikamy trójkącik obok pozycji Options i zaznaczamy opcję Show Action When Run.

Aby zapisać ten zestaw zadań, klikamy polecenie File: Save As, wybieramy z menu File Format typ Application i wprowadzamy nazwę pliku. Dla użycia nowego przepływu Automatora przeciągamy plik lub grupę plików na ikonę tego przepływu. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z miejscem na komentarz.