Ujawniamy sekrety Tygrysa

Ukryte funkcje, sprytne sztuczki i pomysły oszczędzające czas. Sekretne skróty klawiaturowe. Ukryte programy pomocnicze. Tajemnicze menu.


Ukryte funkcje, sprytne sztuczki i pomysły oszczędzające czas. Sekretne skróty klawiaturowe. Ukryte programy pomocnicze. Tajemnicze menu.

Nawet kilka miesięcy nie wystarczy, aby odkryć wszystkie funkcje zawarte w Mac OS-ie X 10.4, czyli najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple'a. Ponieważ mało kto ma wystarczająco dużo czasu na samodzielne odkrywanie systemu, zatrudniliśmy grupę doświadczonych szpiegów, by ujawnili najgłębiej ukryte tajemnice.

Dzięki ich działaniom dowiemy się, jak można ułatwić sobie pracę w systemie i szybko wykonywać codzienne zadania.

Ustawienia systemowe

Dostosuj usługi drukowania do pliku PDF

Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z-P jest wyświetlane okno dialogowe drukowania z nowym trójkątem do rozwijania oznaczonym nazwą PDF. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie kilku przepływów pracy Automatora, które można wykorzystać podczas tworzenia pliku PDF, na przykład opcja Compress PDF umożliwia odchudzenie pliku poprzez skompresowanie zawartych w nim grafik. Możliwe jest także modyfikowanie już istniejących przepływów pracy, a nawet tworzenie własnych.

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Szczegółowe informacje. Przytrzymanie klawisza Control podczas otwierania nowego okna Info umożliwia wyświetlenie zbiorczych informacji dla wielu zaznaczonych plików.

Gotowe przepływy znajdują się w teczce /Library/PDF Services. Dwukrotnie kliknięcie jednego z nich powoduje otwarcie Automatora (oczywiście na wszelki wypadek warto utworzyć kopię zapasową edytowanego pliku, aby był możliwy powrót do oryginalnej wersji). Załóżmy, że zmodyfikowaliśmy przepływ Compress PDF, przesuwając suwak Quality na inną pozycję. Wybranie polecenia File: Save umożliwi zapisanie nowego przepływu pracy, który stanie się dostępny w menu PDF po kolejnym wybraniu polecenia drukowania. Aby zbudować całkowicie nowy przepływ pracy, musimy rozpocząć od utworzenia teczki PDF Services we własnym katalogu Library. Teraz można użyć narzędzia Automator do określenia poszczególnych zadań wykonywanych przez ten przepływ. Gotowy przepływ należy zapisać w utworzonej przed chwilę teczce, co spowoduje jego pojawienie na dole menu rozwijanego PDF.

Wycisz denerwujące dźwięki

Komputer może potwierdzać wykonanie niektórych zadań (na przykład przeniesienia pliku do Kosza), odtwarzając sygnał dźwiękowy. W tym celu należy otworzyć panel preferencji Sound i zaznaczyć opcję Play user interface sound effects. Dźwięki systemowe zwykle nie przeszkadzają w codziennej pracy. Być może jednak jeden z nich jest szczególnie nieprzyjemny. Niestety, w panelu Sound nie jest możliwe wyłączenie tylko tego dźwięku. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie.

Aby rozwiązać problem, należy przejść w Finderze do teczki /System/Library/Components, nacisnąć klawisz Control i kliknąć plik CoreAudio.component i wybrać z menu kontekstowego polecenie Show Package Contents. Spowoduje to wyświetlenie okna z teczkami zawierającymi systemowe pliki AIFF. Każdy z tych plików dźwiękowych jest odpowiednio oznaczony.

Przed usunięciem pliku warto utworzyć jego kopię zapasową, przeciągając go do innej teczki. Następnie można zaznaczyć oryginalny plik i przenieść go do Kosza, podając w odpowiednim momencie hasło administratora. Aby zmiany zostały zastosowane, może okazać się konieczne zrestartowanie Doka, Findera lub całego systemu. Dwie pierwsze czynności można wykonać szybko za pomocą narzędzia Activity Monitor (w teczce /Applications/Utilities). Możliwe jest także zastąpienie istniejących plików własnymi dźwiękami. Jest to bardzo łatwe, wymaga tylko utworzenia pliku AIFF i zapisania go pod odpowiednią nazwą w powyższej teczce.

Sprawdź wielkość teczek do nagrania na płycie

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Dzięki nowej funkcji Findera o nazwie Burn Folder (polecenie File: New Burn Folder) nagrywanie plików na płycie CD stało się prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy przeciągnąć wybrane pliki do teczki nagrywania, włożyć czystą płytę i kliknąć przycisk Burn. Ponieważ Finder umieszcza w tej teczce aliasy do plików, a nie oryginalne pliki, po zakończeniu nagrywania można ją bezpiecznie skasować. Niestety, wyświetlana przez Finder wielkość teczki nagrywania jest nieprawidłowa, gdyż wskazuje rozmiar aliasów, a nie oryginałów.

Jak więc szybko można sprawdzić rzeczywistą wielkość tych plików? Najprostszym rozwiązaniem będzie kliknięcie przycisku Burn przed włożeniem czystej płyty. Finder wyświetli okno dialogowe z żądanymi informacjami (patrz zrzut: "Rzeczywisty rozmiar"). Innym sposobem jest zaznaczenie teczki nagrywania w Finderze i naciśnięcie klawiszy z-I, a następnie kliknięcie trójkącika w sekcji Burning. Po kliknięciu przycisku Calculate w polu Content Size zostanie wyświetlona wielkość plików zawartych w teczce.

Połącz błyskawicznie dwa komputery

Tygrys ogromnie ułatwia połączenie dwóch Macintoshy za pomocą kabla FireWire. W tym celu nie jest nawet konieczne użycie trybu Target Disk Mode. Na obu komputerach należy otworzyć panel preferencji Network, wybrać z menu rozwijanego Show pozycję Network Port Configurations, a następnie włączyć opcję Built-in FireWire. Teraz należy przejść do panelu preferencji Sharing (również na obu komputerach) i kliknąć przycisk Start, aby włączyć funkcję Personal File Sharing. Jest to znacznie szybsza metoda przesyłania plików niż połączenie poprzez Ethernet. Pewne problemy mogą wystąpić tylko w sytuacji, gdy port FW jest już używany do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak kamera iSight, gdyż mogą one nie działać. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest odłączenie tych urządzeń przed rozpoczęciem korzystania z sieci FireWire.

Wyczyść bezpiecznie dysk twardy

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Rzeczywisty rozmiar. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dane w tej teczce mają wielkość tylko 12 kB. Dopiero kliknięcie przycisku Burn ujawnia, że ich rzeczywisty rozmiar to 585,7 MB.

Przed sprzedażą swojego komputera warto upewnić się, że na dysku nie pozostały żadne osobiste dane. Po skopiowaniu wszystkich plików na nowy komputer należy zrestartować starsze urządzenie z użyciem dysku instalacyjnego Mac OS X, a następnie uruchomić narzędzie Disk Utility i wybrać dysk twardy z listy po lewej stronie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie karty Erase i przycisku Security Options. Teraz można wybrać jedną z kilku metod kasowania danych.

Dla większości osób powinna wystarczyć opcja 7-Pass Erase. Jeżeli na dysku znajdowały się naprawdę cenne dane, można wybrać metodę 35-Pass Erase, która praktycznie uniemożliwi odzyskanie plików w jakikolwiek sposób. Ten proces może jednak wymagać sporo czasu, należy więc pamiętać o podłączeniu iBooka lub PowerBooka do źródła prądu.

Utwórz lepsze hasła

Ujawniamy sekrety Tygrysa

Pełne bezpieczeństwo. Narzędzie Password Assistant umożliwia ocenę hasła pod względem jego bezpieczeństwa.

Wszystkie zabezpieczenia systemowe na nic się nie zdadzą, jeżeli każdy będzie mógł odgadnąć hasło. Do sprawdzenia bezpieczeństwa hasła można użyć narzędzia Password Assistant, które zadebiutowało w Tygrysie (patrz zrzut: "Pełne bezpieczeństwo"). Dostęp do tego narzędzia można uzyskać poprzez program Keychain Utility (/Applications/Utilities) lub panel preferencji Accounts. W obu przypadkach należy kliknąć symbol +, wprowadzić hasło i kliknąć ikonę z kluczem. Po sprawdzeniu bezpieczeństwa hasła można kliknąć przycisk Cancel, aby zapobiec utworzeniu nowego konta użytkownika lub pozycji pęku kluczy.

Password Assistant może także tworzyć hasła dla użytkownika. Menu Type służy do wybrania typu nowego hasła. Opcja Memorable tworzy dziwne frazy, które łatwiej zapamiętać (na przykład emits40\dais). Hasła utworzone za pomocą opcji Letters & Numbers (litery i cyfry) oraz Numbers Only (tylko cyfry) są bezpieczniejsze, a hasła wygenerowane przez opcję FIPS-181 Compliant spełniają potrzeby nawet najbardziej podejrzliwych osób.

Przywróć pasek narzędzi w preferencjach systemowych

Ulepszone narzędzie System Preferences zostało zintegrowane ze Spotlightem, co pozwala szybko wyszukać określone ustawienia. Niestety, programiści usunęli pewną przydatną funkcję, a mianowicie pasek narzędzi, na którym można było umieścić najczęściej używane panele preferencji. Aby przywrócić tę funkcję, konieczne jest użycie poprzedniej wersji aplikacji System Preferences. Jeżeli do zainstalowania Tygrysa użyto opcji Archive & Install, starszą wersję programu System Preferences można znaleźć w teczce /Previous System/Applications. Program ten należy skopiować do głównego katalogu Applications. Po ponownym otwarciu System Preferences pojawi się znajome okno uzupełnione paskiem narzędzi. Zabraknie jednak zintegrowanego pola wyszukiwania Spotlight, a sam panel preferencji Spotlight zostanie przeniesiony do sekcji Others. Są to jedyne niedogodności tego rozwiązania.

Zajrzyj do słownika

Podczas surfowania po anglojęzycznych stronach internetowych przydatna byłaby funkcja umożliwiająca sprawdzenie wybranego słowa. Jednym z moich ulubionych sekretów Tygrysa jest okno słownika i tezaurusa, które pojawia się w niektórych aplikacjach (na przykład w Safari lub Mailu) po zaznaczeniu słowa i naciśnięciu klawiszy z-Control-D. W tym oknie wyświetlana jest definicja słowa (w języku angielskim). Przytrzymanie klawiszy Control i z umożliwia sprawdzenie znaczenia innych słów po prostu poprzez umieszczenie nad nimi wskaźnika myszy.

Lepsze informacje o plikach

Zaznaczenie wielu plików w Finderze i wybranie polecenia File: Get Info spowoduje otwarcie nowego okna z informacjami dla każdego pliku. Jeżeli jednak podczas wykonywania tej czynności naciśniemy i przytrzymamy klawisz Control, opcja Get Info zostanie zastąpiona opcją Get Summary Info. Użycie tego polecenia pozwala wyświetlić pojedyncze okno z podsumowaniem informacji dla wszystkich zaznaczonych plików. Jeżeli zamiast klawisza Control użyjemy klawisza Opcja, opcja Get Info zmieni się na opcję Show Inspector. W tym przypadku okno z informacjami pozostaje otwarte na ekranie i jest aktualizowane po zaznaczeniu innego pliku lub teczki.