Ukraińcy chcą do Unii

Niemal 65% Ukraińców opowiada się za integracją ich kraju z Unią Europejską.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Gospodarczych i Politycznych im. Razumkowa, 64,8% obywateli Ukrainy opowiada się za integracją z Unią Europejską, 15,7% uważa, że nie jest to konieczne, a 19,5% nie ma na ten temat zdania.

W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek zwolenników integracji z Unią oscylował na Ukrainie wokół 60%. Jednak poziom wiedzy na temat UE jest wciąż bardzo niski – zaledwie 1,9% ankietowanych twierdzi, że wie o Unii dużo, 66% przyznaje, że wie bardzo mało, zaś 1% uważa, że Unia Europejska to jedno państwo.

Mimo wyraźnego poparcia obywateli władze Ukrainy na razie nie kładą dużego nacisku na integrację z Unią. W kwietniu br., podczas Europejskiej Konferencji w Atenach Leonid Kuczma stwierdził, że „Ukraina nie ma zamiaru forsować swojego członkowstwa w UE”. Kijów traktuje integrację z Unią jako sprawę „strategicznie ważną”, ale na razie podstawowe problemy naszego wschodniego sąsiada to wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu i przystosowanie prawa ukraińskiego do standardów unijnych.