Ułamki etatów

Popularność pracy w niepełnym wymiarze godzin różni się znacząco wśród państw rozwiniętych – odsetek pracowników na część etatu waha się od 33% do 6%, choć we wszystkich objętych badaniem krajach zdecydowana większość niepełnych etatów należy do kobiet.

Jak wynika z raportu OECD, praca na niepełny etat (czyli krócej niż 30 godzin tygodniowo) najpopularniejsza jest w Holandii – pracuje tam na tej zasadzie jedna trzecia wszystkich zatrudnionych, z czego 75,4% stanowią kobiety. Na drugim miejscu znajduje się Australia – na część etatu pracuje tam ok. 27% zatrudnionych (kobiety stanowią 66,7%). W Japonii i w Szwajcarii w niepełnym wymiarze pracuje jedna czwarta osób czynnych zawodowo, w Wielkiej Brytanii – 22%, w Norwegii – 20%, w Niemczech 19%, w Irlandii – 18%. Mniej niż 10% zatrudnionych na niepełny etat mają Hiszpania (7,5%), Turcja (6%) i Grecja 5,5%).


Zobacz również