Ulepszacz

Niedawno pojawiła się nowa wersja znakomitego narzędzia Q-Research o nazwie PhotoGenetics. Program w wersji 1.1.0 pozwala na stosowanie wtyczek. Zadanie PhotoGenetics to pomoc w "poprawianiu" zdjęć. Ręczny retusz czy stosowanie skomplikowanych filtrów nie wchodzi w rachubę. Praca polega na ocenie, czy to, co zrobił z obrazem wejściowym zadowala nas, czy nie. Jak to możliwe?

Niedawno pojawiła się nowa wersja znakomitego narzędzia Q-Research o nazwie PhotoGenetics. Program w wersji 1.1.0 pozwala na stosowanie wtyczek. Zadanie PhotoGenetics to pomoc w "poprawianiu" zdjęć. Ręczny retusz czy stosowanie skomplikowanych filtrów nie wchodzi w rachubę. Praca polega na ocenie, czy to, co zrobił z obrazem wejściowym zadowala nas, czy nie. Jak to możliwe?

Sercem PhotoGenetics jest algorytm genetyczny. Elementem, który podczas pracy programu ewoluuje do postaci optymalnej jest genotyp. Tworzy go seria parametrów algorytmu obróbki obrazu. Każda ich zmiana prowadzi do różnego efektu końcowego. Kierunek zmian wyznaczamy, oceniając skuteczność genotypu na poszczególnych etapach jego rozwoju. Proste? Nie, ale zapewniam, że podczas krótkiej zabawy z programem przekonałem się, jak potrafi być skuteczny.

Do testów wybrałem kilka zdjęć wykonanych w różnych warunkach i na różnych materiałach. Zdecydowanie najgorzej przedstawiało się zeskanowane przeźrocze wykonane wiele lat temu na błonie Orwo.

Ulepszacz
Wszystkie barwy były "wyprane", nienaturalne. Nie oczekując rewelacji, otworzyłem plik ze zdjęciem i wcisnąłem "Start Evolution". Jakie było moje zdziwienie, kiedy już podczas drugiej generacji leciwa fotka z Sandomierza nabrała soczystych barw! Eksperyment powtórzyłem z po- zostałymi fotografiami. Efekty nie zawsze były tak spektakularne, ale niemal zawsze udało mi się je poprawić. Wynik pracy z PhotoGenetics będzie różnie oceniony przez poszczególnych użytkowników. Nie ma przecież zdjęcia ăidealnegoÓ, a jego ocena zależy od indywidualnych upodobań.

Program nie jest kosztowny. Jego funkcjonalność zwiększa możliwość zapisu genotypu odpowiedniego do określonego rodzaju zdjęć. Umożliwia to np. prostą i krótką obróbkę fotografii pochodzących z tego samego źródła. Oferowane wtyczki poszerzają zakres zastosowań PhotoGenetics, np. o redukcję zniekształceń geometrycznych.