Ulica Rysunkowa

Firma ViaGrafix uzupełniła ofertę programów typu CAD o graficzny program "dla każdego", ViaDraw. Jest to tani program adresowany, przede wszystkim, do osób okazjonalnie zajmujących się grafiką lub chcących uzupełnić swoje stanowisko pracy CAD o dodatkowe możliwości szybkiego tworzenia podręcznego rysunku, prezentacji, ilustracji czy choćby atrakcyjnego zaproszenia na garden-party.

Firma ViaGrafix uzupełniła ofertę programów typu CAD o graficzny program "dla każdego", ViaDraw. Jest to tani program adresowany, przede wszystkim, do osób okazjonalnie zajmujących się grafiką lub chcących uzupełnić swoje stanowisko pracy CAD o dodatkowe możliwości szybkiego tworzenia podręcznego rysunku, prezentacji, ilustracji czy choćby atrakcyjnego zaproszenia na garden-party.

W programie zachowano układ ekranu, nazwy poleceń, skróty klawiaturowe oraz sposób tworzenia rysunków znane z innych programów ViaGrafix, w tym z opisywanych już: DesignCAD 2000 Pro oraz najprostszej wersji "CAD dla opornych" - programu ViaCAD. Pomijając różnice wynikające z zastosowań, część poleceń jest identyczna w obsłudze i odwołuje się do takich samych lub bardzo podobnych zestawów pasków narzędzi. Odnosi się to zwłaszcza do sposobu wyświetlania współrzędnych i warstw, zestawów narzędzi czy układu menu.

Ulica Rysunkowa
Zmodyfikowano znaczenie i sposób wyświetlania punktów charakterystycznych. ViaDraw koncentruje się nie tylko na punktach: środkowym czy najbliższym, ale również na punkcie narożnym lub odwołującym się do geometrycznego środka obiektów. Zestaw poleceń odnoszących się do tych punktów ma cechy inteligentnego, kontekstowo-zależnego kursora, zmieniającego swój kształt w zależności od wykonywanej operacji i wybranego zestawu punktów charakterystycznych.

Ulica Rysunkowa
Bardzo przydaje się pasek narzędziowy SmartEdit Toolbar. Kliknięcie prawym klawiszem myszy dowolnego obiektu wyświetla kontekstowe menu tylko z tymi opcjami, które są możliwe do zastosowania na danym obiekcie. Nie trzeba próbować innych, które okażą się nieprzydatne lub rozwijać wielu, najczęściej głęboko zagnieżdżonych pop-down menu.

Ulica Rysunkowa
ViaDraw zawiera zarówno pierwotne obiekty płaskie, jak i obiekty przestrzenne. Zaimplementowano sześć pierwotnych obiektów przestrzennych, których sposób rysowania jest łatwy, niemal intuicyjny. Obiekty 3D można również bez kłopotu utworzyć samemu, np. techniką "extrusion" - przeciągania figury płaskiej przez zamknięty, dowolny obrys lub poprzez przemieszczania takiej figury po okręgu, lub po obwiedni innej płaskiej figury symetrycznej ("circular sweeping"). Obiekty mogą być pokryte kolorem i/lub wypełnieniem tonalnym lub teksturą. Dodatkowo, do wszystkich obiektów 3D można precyzyjnie zdefiniować kierunek oświetlenia.

Ulica Rysunkowa
Podczas rysowania użytkownik ma do wyboru aż 12 000 gotowych, pogrupowanych tematycznie klipartów oferujących profesjonalny podkład do nawet najbardziej amatorskich rysunków. Program bezpośrednio czyta obrazy ze skanerów i kamer cyfrowych, a także pozwala wstawić gotowe rysunki w kilku formatach, m.in. BMP, TIF, JPG oraz PNG. Włączane do projektu rysunki wcale nie muszą być "surowe" - ViaDraw dostarcza szeregu narzędzi do fotoretuszu i kolorystycznej obróbki obrazu, m.in. filtry, wygładzanie krawędzi, wyostrzanie, rozmycia itd. ViaDraw przyjmuje poprzez OLE zewnętrzne dokumenty np. z edytora tekstu, arkusza czy programów do tworzenia wykresów, co sprawia, że staje się znakomitym narzędziem do przygotowywania raportów, rozmaitych mem lub prezentacji.

Ulica Rysunkowa
Edytowalny tekst, jak w większości programów graficznych, można wpisywać w inne obiekty oraz poddawać specjalnym efektom, np. dopasowywać do krzywej, nadawać efekt przestrzenny, zakrzywić lub podłożyć efekt cienia. Oprócz zwykłych linii ciągłych czy o określonej strukturze, grubości i kolorze istnieje kilka linii specjalnych mających np. kształt łańcucha. Precyzyjne rysowanie zapewnia identyczne, jak w programie DesignCAD, operowanie współrzędnymi i np. do narysowania linii o danej długości korzysta się z tych samych poleceń i skrótów klawiatury. Dopuszczalne jednostki wymiarowania to cale, centymetry i milimetry. Po zaznaczeniu obiektu pojawia się na ekranie odpowiedni pasek narzędzi umożliwiający jego łatwą edycję. Do tego celu służy także (spod prawego przycisku myszy) kontekstowe menu zawierające, odpowiedni dla wyróżnionych obiektów, zestaw poleceń. Zmiana kształtu i wielkości obiektów możliwa jest poprzez tzw. uchwyty dołączone do zaznaczonych obiektów. Sposób wyświetlania obiektów nakładających się określa się kolejnością, w jakiej pojawiać się mają na ekranie.

Ulica Rysunkowa
Praca w programie jest możliwa nawet na 256 warstwach. Do precyzyjnego rysowania można zdefiniować pomocniczą siatkę w postaci punktowej lub pełnej kratki. Program umożliwia konfigurację własnych palet narzędziowych (także metodą "przeciągnij i opuśćÓ), menu i definiowanie skrótów klawiatury.

Minimalne wymagania: Windows 95/98/NT 4.0, 486 DX/16 MB RAM, karta graficzna SVGA 800x600x256.