Umiarkowany optymizm pracodawców

Polscy pracodawcy deklarują niewielki spadek intencji zatrudniania nowych pracowników w I kw. 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla naszego kraju wynosi plus 5% i jest to dobry wynik na tle innych krajów europejskich - wynika z najnowszego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Wśród 750 ankietowanych pracodawców 17% deklaruje zwiększenie zatrudnienia w najbliższym kwartale, 12% - redukcję etatów, zaś 68% nie wprowadzi żadnych zmian personalnych.

"Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2011 r. wskazują na niewielkie pogorszenie koniunktury na polskim rynku pracy w pierwszych trzech miesiącach 2011 r. Są jednak powody do optymizmu, głównie jeśli porównamy aktualne wyniki z prognozami sprzed kilku kwartałów. Pracodawcy z sektora produkcja przemysłowa przewidują tworzenie nowych etatów w I kwartale 2011 r., a plany firm z tego sektora są dużo bardziej optymistyczne niż w 2009 r. i na początku 2010 r. Dla sektora Transport/ Logistyka nie odnotowaliśmy tak wysokich prognoz od III kwartału 2008 r. Nadal największe intencje do tworzenia nowych etatów obserwujemy wśród pracodawców z sektora Instytucje sektora publicznego" - mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. Największy przyrost miejsc pracy planowany jest w sektorze publicznym - aż o 20%.

Pracodawcy są mniej optymistyczni niż w IV kw. br. Największy spadek optymizmu widoczny jest w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo - o 15 punktów proc. oraz w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy - o 12 pkt proc.

Na świecie, w ujęciu kwartalnym prognoza zatrudnienia jest niższa w 17 spośród badanych 36 krajów, a w ujęciu rocznym plany dotyczące zatrudnienia wzrosły w 28 krajach. Prognozy pracodawców z Indii (+42%), Chin (+40%), Tajwanu (+37%), Brazylii (+36%), Turcji (+27%) i Singapuru (+26%) są najbardziej optymistyczne. Z kolei największą ostrożność wykazują pracodawcy z Grecji (-15%), Czech (-5%), Austrii i Irlandii (-3% dla obu) a także Hiszpanii i Rumunii (-2% dla obu).