Umocniony wzrost

Jak wynika z prognoz Bureau for Investments and Economic Cycles, w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce, ożywi się również sytuacja na rynku pracy.

Według BIEC, o 1,3 punktu wzrósł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, który informuje o przyszłych wynikach w gospodarce. Wzrostowi wskaźnika sprzyja utrzymujące się wysokie tempo napływu zamówień w przemyśle. Spadły zapasy wyrobów gotowych, co oznacza, że przedsiębiorstwa nie mają problemu ze zbytem swoich wyrobów. Wzrosła również wydajność pracy, można także mówić o oznakach ożywienia popytu wewnętrznego.

BIEC przewiduje również poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Wskaźnik Rynku Pracy, który z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje zmiany w wysokości bezrobocia, ponownie spadł. Od listopada 2003 r. coraz więcej bezrobotnych wyrejestrowuje się z rejonowych urzędów pracy, pojawia się też coraz więcej ofert zatrudnienia. Mierzony stosunkiem prognozowanego tempa wzrostu gospodarki do tempa poprawy wydajności pracy w przedsiębiorstwach, indeks przyszłego popytu na pracę rośnie.


Zobacz również