Unia Europejska: oprogramowanie zamknięte jest gorsze niż open source

Specjaliści pracujący na zlecenie Unii Europejskiej opracowali raport na temat wpływu różnych rodzajów oprogramowania na gospodarkę. Ich zdaniem open source jest dla nas znacznie bardziej korzystne niż aplikacje komercyjne o zamkniętym kodzie źródłowym.

Raport nosi tytuł "Wpływ ekonomiczny oprogramowania open source na poziom innowacyjności i konkurencyjności [firm z] sektora informatyczno-komunikacyjnego". Naukowcy z pięciu wiodących europejskich uniwersytetów analizują w nim rozmaite scenariusze, jakim może podlegać w przyszłości UE i działające na jej terenie przedsiębiorstwa.

Konkluzja jest jasna: stosując aplikacje open source mamy szansę na większą produktywność i niższe koszty obsługi. Badacze nie są jednak fanatykami - przyznają, iż w jednym z sześciu analizowanych przypadków stosowanie oprogramowania komercyjnego o zamkniętym kodzie źródłowym opłacało się bardziej.

W pozostałych pięciu firmach wynik był odwrotny: migracja na OSS kosztowała mniej niż próba wyposażenia firmy w aplikacje komercyjne, konieczność utrzymania oprogramowania i serwerów generowała podobne wydatki w obu przypadkach, a całkowity koszt posiadania (TCO) był niższy dla aplikacji open source.

Warto zajrzeć: "EU study says OSS has better economics than proprietary software" (w języku angielskim)


Zobacz również