Unia Europejska proponuje powołanie centralnej agencji bezpieczeństwa danych

Komisja Europejska wykonała znaczący krok w kierunku utworzenia paneuropejskiego systemu bezpieczeństwa i inwigilacji, zgłaszając propozycję powołania nowej, niezależnej agencji do zarządzania systemami IT używanymi przez systemy kontroli granicznej.

Nie mającą jeszcze nazwy agencja będzie początkowo nadzorować bazy danych zawierające informacje o paszportach, wizach i odciskach palców na terenie całej Unii Europejskiej, ale w późniejszym czasie przejmie kontrolę nad innymi systemami IT, takimi m.in. jak kontrola przepływu osób w punktach granicznych. Do istniejących baz danych dodane zostaną również dane biometryczne.

Agencja ma zacząć działania operacyjne w roku 2012, przy założeniu, że plan ten uzyska akceptację wszystkich 27 państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Koszty powołania agencji szacuje się na 113 milionów euro, a koszty eksploatacyjne na 10 milionów euro rocznie.