Unia Europejska wprowadza przepisy dotyczące zakupów online

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie praw konsumentów, która pozwala nabywcom na zmianę zdania i zwrot towaru w ciągu dwóch tygodni od zakupu. Zabrania natomiast umieszczania wstępnie zaznaczonych pól w formularzach sklepów internetowych, co często prowadzi do zwiększania kosztów nieświadomych klientów.

Dotychczasowe przepisy chroniące klientów korzystających z zakupów w Internecie pochodziły jeszcze sprzed okresu cyfrowej rewolucji i nie zapewniały im dostatecznej ochrony. W efekcie tylko 7 proc. internautów z krajów Unii Europejskiej zamawiało towary z innych krajów członkowskich, choć udział osób kupujących online wynosi 40 procent.

Parlament podaje, że wynikało to z obaw przed niedostarczeniem towaru lub długim oczekiwaniem na zrealizowanie zamówienia. Problem dla klientów stanowiły też znaczne różnice w przepisach prawnych dotyczących ochrony prawa konsumentów w różnych krajach członkowskich.

Towary rozprowadzane w postaci cyfrowej, takie jak muzyka, filmy i oprogramowanie, zostały wyłączone z prawa dającego możliwość zwrotu towaru w ciągu dwóch tygodni. Te transakcje będą uważane za nieodwracalne od momentu rozpoczęcia pobierania zakupionego produktu.

Przegłosowaną w Parlamencie dyrektywę musi jeszcze zatwierdzić Rada Ministrów. Ma do tego dojść w lipcu. Od tego momentu kraje członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.