Unia daje nadzieję

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez OBOP, największą nadzieją Polaków na wyjście z obecnej sytuacji politycznej jest przystąpienie do Unii Europejskiej.

Z sondażu OBOP wynika, że Polacy bardzo negatywnie postrzegają aktualną sytuację i pesymistycznie podchodzą do możliwości jej poprawy. Stosunkowo największy odsetek (40%) widzi szansę „naprawy Rzeczypospolitej” w naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej, choć aż 44% nie wiąże z akcesją takich nadziei.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 4-7 marca br., czyli jeszcze przed podaniem się do dymisji premiera Leszka Millera, stąd 6% badanych widziało szansę poprawy w rządach SLD i Millera, a 86% było odmiennego zdania.

Zdaniem 29% respondentów szanse na wyjście z obecnej sytuacji daje Platforma Obywatelska i jej sojusznicy, ale aż 52% nie wierzy w skuteczność tej formacji politycznej.

27% Polaków pokłada nadzieje w Kościele i papieżu, a 62% jest przeciwnego zdania. Podobnie wygląda ocena możliwości naprawiania sytuacji przez prezydenta RP.

Niemal jedna czwarta badanych widzi ratunek kraju w Samoobronie, 61% nie wiąże z tą partią żadnych nadziei.

Większość ankietowanych (57%) uważa, że w Polsce nie należy ograniczać ani likwidować demokracji na rzecz rządów silnej ręki, 32% opowiada się zaś za rządami silnego człowieka.