Unia okiem Hiszpana

Hiszpańscy przedsiębiorcy uważają, że rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód negatywnie wpłynie na gospodarkę ich kraju.

PricewaterhouseCoopers przeprowadził ankietę wśród 160 ekspertów i przedstawicieli firm, której wyniki opublikował madrycki dziennik „ABC”. 60% ankietowanych przewiduje, że krótkoterminowo skutki przyjęcia nowych państw do UE będą dla gospodarki hiszpańskiej negatywne. Ponad połowa ekspertów samą decyzję o rozszerzeniu Unii ocenia pozytywnie, z zastrzeżeniem jednak, że została ona podjęta zbyt szybko.

Zdaniem sceptyków, negatywny wpływ na gospodarkę Hiszpanii może mieć utrata funduszy unijnych oraz zmniejszona atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Większość ankietowanych uważa, że najbardziej poszkodowanymi sektorami gospodarki będą rolnictwo i przemysł samochodowy. Skorzystać na rozszerzeniu UE może natomiast turystyka i sektor usług finansowych.

Zdaniem większości respondentów największymi beneficjantami rozszerzenia Unii będą nowe państwa członkowskie oraz ich partnerzy handlowi. 70% ankietowanych przez PwC uważa, że przyjęcie nowych krajów będzie miało w dłuższej perspektywie skutki pozytywne, a 5%, że w ogóle nie będzie miało wpływu na gospodarkę Hiszpanii.