Unia po włosku

65% dorosłych Włochów spodziewa się korzyści w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej, podczas gdy rozszerzenia UE nie chce ponad 40% włoskich licealistów.

Rzymski uniwersytet La Sapienza przeprowadził ankietę wśród tegorocznych maturzystów. 36% uczniów nic nie wie o procesie poszerzania Unii, a 6% stwierdziło, że w ogóle się tym nie interesuje. 70% licealistów nie wie, jakie państwa kandydują do UE. 95% młodych ludzi nie ma pojęcia, jakie wymogi muszą spełniać państwa kandydujące, 43% nie chce poszerzenia UE, w ocenie 31% gospodarka w krajach kandydackich (które prawidłowo potrafiło wymienić jedynie 6 spośród 2 tys. badanych maturzystów) jest niestabilna.

CNEL przeprowadził podobną ankietę wśród dorosłych Włochów. Wynika z niej, że 30% osób nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie o liczbę i nazwy krajów kandydujących. Zaledwie co piąty Włoch wie, że do Unii kandyduje 13 państw. Jednak aż 65% uważa, że rozszerzenie Unii będzie korzystne, zaś obawia się 16%.