Unia po włosku

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego we Włoszech, aż 70% obywateli tego kraju popiera proces zjednoczenia Europy.

Jak podał włoski dziennik Corriere della Sera, aż 60% Włochów uważa, że członkowstwo w Unii Europejskiej jest niekorzystne dla interesów jednostki, jednocześnie zdaniem 70% respondentów zjednoczenie Europy to proces dobry. Według 7% jest to zjawisko złe, a niemal 25% w ogóle nie ma na ten temat zdania.

Dwie trzecie Włochów jest dumnych z bycia Europejczykami. Mieszkańcy Italii w bardzo różny sposób postrzegają poszczególne europejskie narody. Najbardziej ufają Hiszpanom (55%), sobie samym nieco mniej (54%), na kolejnych miejscach znaleźli się Szwedzi (53%), Niemcy (50%), Holendrzy (48%) i Francuzi (46%).

Polacy zajęli dopiero 17. miejsce na liście zaufanych narodów - wierzy im 24% Włochów. Najmniej Włosi ufają obywatelom państw, które jeszcze nie są w UE: Rumunom, Turkom i Bułgarom.


Zobacz również