Unia przyciągnie inwestycje

Po wstąpieniu Polski do UE roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększy się do 10 mld euro w latach 2004 – 2005 i do 15 mld euro w latach 2013 – 2014 – wynika z raportu UKIE.

Jak podaje Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, który podsumował wyniki prac polskich ośrodków badawczych, napływ inwestycji zagranicznych będzie miał bardzo pozytywny wpływ na sytuację na polskim rynku pracy. Szacuje się, że dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w firmach współpracujących z przedsiębiorstwami spoza Polski powstanie o 20-25% miejsc pracy więcej.

UKIE podkreśla, że zwiększenie napływu kapitału zagranicznemu Polska będzie zawdzięczać przystąpieniu do Unii Europejskiej W przeciwnym wypadku inwestorzy przenieśliby swoje inwestycje do innych krajów, należących do UE.


Zobacz również