Unia stabilna

Bezrobocie w lipcu br. w strefie euro pozostało na stabilnym w porównaniu z czerwcem br. poziomie 8,9%, również w cenach produkcji sprzedanej przemysłu nastąpiły tylko niewielkie zmiany.

Jak podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w porównaniu z lipcem 2002 roku bezrobocie wzrosło o 0,5 punktu procentowego. W całej Unii Europejskiej w bezrobocie w lipcu br. wyniosło 8,1% wobec 8% w czerwcu br. W lipcu 2002 roku stopa bezrobocia dla UE wynosiła 7,7%.

W lipcu br. w strefie euro ceny produkcji sprzedanej przemysłu nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, zaś we wszystkich krajach Piętnastki wzrosły o 0,1%. W porównaniu z lipcem 2002 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,3% w strefie euro i o 1,5% we wszystkich krajach UE. Bez uwzględniania sektora energetycznego, ceny w strefie euro spadły o 0,1%, a w całej Unii pozostały bez zmian. Ceny energii wzrosły o 0,7% (liczone zarówno dla strefy euro jak dla EU15), ceny trwałych dóbr konsumenckich wzrosły o 0,1% dla Eurolandu i o 0,2% dla EU15, ceny nietrwałych dóbr w obu strefach wzrosły o 0,1%.