Unia w Internecie

Euro Info udostępnia informacje o Unii Europejskiej za pośrednictwem sieci.

Za pomocą sieci 250 placówek rozsianych po całym kontynencie Euro Info zajmuje się kontaktowaniem przedsiębiorstw, udzielaniem informacji o normalizacji i standaryzacji w UE, informowaniem o programach pomocowych UE (PHARE, JOPP, ESPRIT, EUROPARTENARIAT, INTERPRISE), organizacją wyjazdów na targi i spotkania gospodarcze, powiadamianiem o regulacjach prawnych w UE w zakresie działalności gospodarczej. Teraz Euro Info dostarcza także informacje przez Internet.

Centra Euro Info dostarczają informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, istotnej w szczególności dla przedsiębiorców, aby pobudzać kontakty pomiędzy ludźmi z biznesu i tworzyć system współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Oprócz strony internetowej istnieje już 14 ośrodków w miastach wojewódzkich (z wyjątkiem Opola i Olsztyna). Wszystkie usługi świadczone przez Euro Info Centrum w całej Polsce są bezpłatne.

Więcej informacji: www.euroinfo.org.pl