Unia wzbudza zaufanie

56% Polaków ufa Unii Europejskiej, a aż 78% uważa, że polskie instytucje publiczne są skorumpowane – wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych.

15% ankietowanych przez ISP wyraziło nieufność wobec UE, tyle samo obojętność, 1% nie zna Unii Europejskiej, a 13% nie ma zdania na jej temat.

Najwięcej nieufnych wobec UE jest wśród rolników i mieszkańców wsi (24%). Natomiast typowy Polak ufający Unii to, według Instytutu, młody mężczyzna, mieszkający w dużym mieście, interesujący się polityką, planujący uczestnictwo w referendum akcesyjnym i w wyborach parlamentarnych, raczej optymista. Również osoby, które zamierzają w referendum głosować na „tak”, w znakomitej większości (80%) ufają Unii.

Aż 60% ankietowanych uważa, że Polska będzie miała małe znaczenie w UE, niemal jedna czwarta, że średnie, a 14%, że duże.

Polacy wiedzą niewiele na temat Parlamentu Europejskiego – aż 55% przyznało, że ma małą wiedzę o tej instytucji, a tylko 23% „wie sporo”. I rzeczywiście: jedynie 27% ankietowanych wie, że polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego będziemy wybierać w wyborach powszechnych, zdaniem 17% wyznaczy ich rząd, 21% - posłowie i senatorowie wybiorą ich spośród siebie, a 3% oczekuje, że naszych eurodeputowanych wyznaczy prezydent.

Niemal połowa ankietowanych (48%) uważa, że wejście Polski do UE korzystnie wpłynie na pracę Sejmu i władz samorządowych, a 55% uważa, że poprawi się funkcjonowanie polskiego rządu, administracji państwowej i sądów.

Polacy bardzo negatywnie postrzegają dotychczasową pracę naszych instytucji publicznych – jedynie 7% uważa, że działają one efektywnie i aż 78% uważa, że są skorumpowane, 89% zaś jest zdania, że dbają o interesy rządzących i urzędników, a nie obywateli. Natomiast instytucje unijne są oceniane przez naszych rodaków znacznie lepiej – co drugi ankietowany stwierdził, że działają one sprawnie. Jednak 18% uważa, że są skorumpowane, a 32% - że przedkładają interesy rządu i urzędników nad dobro obywateli.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych w dniach 27 lutego – 4 marca br., na próbie 1620 dorosłych mieszkańców Polski. Projekt sfinansowano ze środków Parlamentu Europejskiego i programu Phare 2001 „Teraz integracja”.


Zobacz również