Unii nieufni

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ipsos, wśród Polaków znów spadło zaufanie do Unii Europejskiej.

W marcu br. tylko 28% ankietowanych deklarowało bardzo duże lub dość duże zaufanie do UE, zaś aż 61% deklarowało brak zaufania lub zaufanie niewielkie – jest to najsłabszy wskaźnik zaufania do Unii od roku.

W ubiegłym miesiącu duże zaufanie do UE deklarowało 30% Polaków, a brak zaufania - 55%. Dla porównania, w marcu 2003 roku duże zaufanie do UE miało aż 46% ankietowanych, a nieufność deklarowało 44%.

W marcowej edycji badania zaufanie do UE częściej deklarowały osoby młode niż ludzie starsi. Zaufanie do UE rośnie także wyraźnie wraz z wykształceniem - w grupie respondentów z wykształceniem podstawowym duże zaufanie do UE deklarowało zaledwie 13% ankietowanych, podczas gdy w grupie wykształceniem wyższym – 32%. Zaufanie do Unii niższe jest na wsi (15%), a wyższe w dużych miastach (30%).


Zobacz również