Unijne korzyści i zagrożenia

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, niemal połowa Polaków oczekuje, że po przystąpieniu naszego kraju do UE poprawi się sytuacja na rynku pracy, jednocześnie jedna czwarta ankietowanych obawia się wzrostu cen.

43% Polaków spodziewa się, że dzięki przystąpieniu naszego kraju do UE poprawi się sytuacja na rynku pracy, zdaniem 22% otworzy to lepsze perspektywy dla ludzi młodych i następnych pokoleń, a 16% oczekuje poprawy sytuacji gospodarczej. Dla 14% akcesja wiąże się z poprawą warunków życia i wzrostem zamożności społeczeństwa, dla 8% - otwarciem granic, swobodą przemieszczania się, dla 6% zaś poprawą standardów życia politycznego, kontrolą polskich władz przez UE, zmniejszeniem korupcji we władzach, ładem i porządkiem w życiu politycznym.

5% ankietowanych spodziewa się poprawy sytuacji w rolnictwie i korzyści dla wsi, 4% - łatwiejszego dostępu do edukacji, lepszych szkół i możliwości kształcenia się za granicą, 3% - uporządkowania polskiego prawa, 2% - poprawy sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, podwyższenia rent i emerytur.

Korzyści z integracji dostrzega 8% badanych, a co piąta osoba nie oczekuje poprawy sytuacji, twierdząc, że „nic się nie zmieni albo będzie jeszcze gorzej”.

Ponad jedna czwarta ankietowanych boi się, że po akcesji wzrosną ceny towarów i usług, 10% obawia się wzrostu bezrobocia i tyle samo wykupu majątku narodowego, ziemi przez cudzoziemców i dominacji zagranicznego kapitału. 8% boi się, że po wejściu do UE społeczeństwo zubożeje, 7% - że pogorszy się sytuacja na wsi i w rolnictwie, 5% - że towary unijne zaleją polski rynek, 4% - że konkurencja unijna pogorszy sytuację polskich firm.

Niewielkie grupy respondentów wymieniały również takie zagrożenia jak: niższe zarobki, pogorszenie sytuacji ludzi starszych i niepełnosprawnych, wyższe podatki, utratę suwerenności państwa, gorszą pozycję Polski w UE, trudności w spełnieniu norm unijnych, wysokie koszty integracji, niezdolność do wykorzystania unijnych funduszy, brak kompetencji i niskie morale urzędników, bałagan w państwie.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS na próbie 1260 osób dorosłych w dniach 29 maja – 1 czerwca br.