Unijni malkontenci

Jak wynika z najnowszych badań Eurobarometru, Polacy wśród innych obywateli Unii Europejskiej wyróżniają się bardzo negatywną oceną swojej obecnej sytuacji gospodarczej i socjalnej.

Niemal 92% ankietowanych Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest gorsza niż średnia sytuacja w Unii. W UE średnio 48% respondentów ocenia sytuację swojego kraju jako gorszą od unijnej średniej, zaś 40% jako lepszą. Aż 85% Polaków negatywnie ocenia stan naszej gospodarki, a zaledwie 13% pozytywnie. Średnia negatywnych ocen w UE to 62%.

Najwięcej narzekań wśród ankietowanych rodaków wywołuje temat zatrudnienia. 97% respondentów ocenia negatywnie rynek pracy w Polsce. Pozostali mieszkańcy UE również krytycznie postrzegają kwestie związane z zatrudnieniem w swoich krajach - średnio 76% wyraża się na ten temat negatywnie, pozytywnie zaś 22% (w Polsce 2%).

Portugalczycy, Słowacy i Niemcy postrzegają sytuację na rynku pracy podobnie jak Polacy - aż 95% ocenia ją negatywnie. Natomiast w większości zadowoleni są ze swojego rynku pracy Irlandczycy (76%), Duńczycy (67%) i Brytyjczycy (62%).


Zobacz również