Unijny plan ratunkowy dla gospodarki

Komisja Europejska chce, aby rządy krajów unijnych wspólnie walczyły z rosnącym spowolnieniem gospodarczym i przedstawiła plan zakładający pomoc w wysokości 200 mld euro, który ma przyspieszyć wzrost i zwiększyć zaufanie konsumentów i biznesu.

Plan został przewidziany na dwa lata i wzywa kraje unijne do zwiększenia wydatków na ratowanie gospodarki. Przewidziane w ogłoszonym dziś planie 200 mld euro to 1,5% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. Około 170 mld euro ma pochodzić od rządów poszczególnych krajów, a reszta z funduszy unijnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

"Stawką są miejsca pracy i dobrobyt naszych obywateli. Europa potrzebuje rozszerzenia na realną gospodarkę bezprecedensowej koordynacji rynków finansowych. Ten Plan Naprawczy jest ogromny i śmiały, ale strategiczny i wykonalny" - stwierdził w oświadczeniu Jose Maunel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej (cytat za agencją Associated Press).

Przypomniał, że w minionych tygodniach rządy unijne wspólnie pracowały nad poprawą sytuacji na rynkach finansowych i przywróceniem zaufania do tych rynków, teraz powinny znów podjąć wspólne działania, wykorzystując siłę UE: skuteczną koordynację i korzyści wynikające ze skali strefy euro oraz największego wspólnego rynku na świecie.

Plan przewiduje m.in. uelastycznienie podejścia KE do deficytów budżetowych krajów znajdujących się w strefie euro, które do tej pory nie mogły przekraczać 3% PKB.