Uniwersalna kamera internetowa

Linksys podjął produkcję kamery internetowej WVC54G, która jest wyposażona w serwer WWW i w interfejsy pozwalające podłączać urządzenie bezpośrednio do sieci IP przez okablowanie miedziane albo drogą radiową.

Kamera może przesyłać obrazy do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej standardu 802.11G lub przez kablowe połączenie Ethernet 10/100. Kamera dysponuje oprogramowaniem Web Serwer, dlatego nie trzeba jej podłączać do komputera, ale bezpośrednio do sieci IP.

Kamera rejestruje obrazy o rozdzielczości 640x480 (kompresja wideo MPEG-4) i wspiera opcję detekcji ruchu, która może być wykorzystana do monitorowania chronionego obiektu (generowanie alarmu w momencie wykrycia ruchu przez kamerę).

Urządzenie jest sprzedawane razem z oprogramowaniem Viewer and Recorder Utility (które wspiera opcję lokalnego konfigurowania kamery oraz podglądania obrazów wideo) oraz z roczną licencją usługi SoloLink DDNS, która pozwala zdefiniować przyjazny adres internetowy kamery, co pozwala uniknąć częstych zmian adresu WWW kamery w przypadku zmiennego adresu IP sieci użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta. Produkt ma w swojej ofercie konsorcjum Fen. Sugerowana cena detaliczna: 975 zł.


Zobacz również