Uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych?

Producenci telefonów i operatorzy sieci telefonii komórkowej podjęli działania, które mają doprowadzić do tego, że telefony będą dostarczane z uniwersalnym ładowarkami wykorzystującymi interfejs micro-USB.

O potrzebie ujednolicenia ładowarek do telefonów komórkowych mówi się od dawna. Tego typu produkty zarówno ułatwiłyby życie użytkownikom, jak i korzystnie wpłynęły na ochronę środowiska, poprzez wyeliminowanie nadmiarowych urządzeń. Już w 2007 roku informowaliśmy o porozumieniu zawartym przez producentów komórek. Obecnie sprawa zyskała szersze wsparcie i nabiera realnych kształtów.

Grupa producentów telefonów oraz operatorów sieci telefonii komórkowej podjęła konkretne działania zmierzające do zastąpienia ładowarek o zróżnicowanych wtyczkach urządzeniami wykorzystującymi interfejs micro-USB. Inicjatywie przewodniczy stowarzyszenie GSM Association. Jego przedstawiciel, Michael O'Hara, stwierdził, że pierwszych ładowarek z wtyczką micro-USB można spodziewać się jeszcze w tym roku. Natomiast od stycznia 2012 roku większość telefonów wprowadzanych na rynek umożliwi korzystanie z uniwersalnej ładowarki.

W skład grupy, która podjęła prezentowaną inicjatywę wchodzą tacy producenci telefonów komórkowych jak LG, Motorola, Nokia, Qualcomm, Samsung i Sony Ericcson.