Uporządkowana kolekcja

Bookcase to linuksowa aplikacja do zarządzania zbiorami książek, płyt, filmów, znaczków, a nawet kolekcjami zdefiniowanymi przez użytkownika. Ze względu na dużą elastyczność i możliwości konfiguracji, z pewnością przyda się nie tylko hobbystom i zbieraczom.

Uporządkowana kolekcja

Bookcase - zarządzanie zbiorami książek, płyt, filmów

Użytkownik może sam tworzyć i dowolnie edytować rekordy i pola w bazie, w tym m.in. takie kategorie, jak: tekst, paragraf, lista, data, odnośnik, dodatkowe pliki graficzne, itp. Rekordy w bazie można przeglądać i wyszukiwać przy użyciu elastycznych filtrów. Dane zapisywane są w skompresowanym formacie XML. Dostępna jest również funkcja importu plików Bibtex, Bibtexml, CSV, oraz eksportu do wyżej wymienionych, a także do formatu HTML i PilotDB. W najnowszej wersji, Bookcase 0.10pre2, dodano nowe okna dialogowe dla wyszukiwania oraz importu z serwisu Amazon.com, nowy widok ikon, oraz nowe pole daty. Bookcase 0.10pre2 działa w środowisku graficznym KDE 3.1.x, program można pobrać ze strony producenta.

Więcej informacji: Bookcase