Urodziny Internetu

20 lat temu - 1 stycznia 1983 r. sieć Arpanet (wojskowy poprzednik Internetu) została finalnie przełączona na obowiązujący do dziś protokół TCP/IP. Bob Braden - jeden z twórców TCP/IP - uważa tę datę za moment narodzin Internetu.

Pierwsze zamiary przełączenia Sieci ze starego protokołu NCP (Network Control Protocol) na TCP/IP pojawiły się już w roku 1981 - wtedy to niektóre korzystające z Arpanetu instytucje rozpoczęły migrację ku TCP/IP. Ostatecznie, proces ten został ukończony właśnie 20 lat temu - dokładnie 1 stycznia 1983 r. Zdaniem Boba Bradena to właśnie wdrożenie TCP/IP pozwoliło na rozwinięcie się dzisiejszego Internetu - i dlatego właśnie ta data powinna być uznana za dzień narodzin Globalnej Sieci.