Urządzenia podręczne w górę

Wyniki badań rynku przeprowadzonych przez IDC wykazały, że popyt na urządzenia typu SHD (Smart Handheld Devices – Inteligentne Urządzenia Podręczne) ze strony klientów indywidualnych i firm rósł zarówno w roku 2002 jak i w pierwszej połowie 2003. Z raportu dowiadujemy się także, że sprzedaż urządzeń tego typu jest większa w Czechach niż w znacznie ludniejszej Polsce.

Rynek Europy Środkowej i Wschodniej, który obejmuje swoim zasięgiem Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Słowenię i Słowację, wzrósł o ponad 50% w roku 2002, a w pierwszej połowie 2003 roku niemalże podwoił się.

Powyższe tendencje mają swoje odzwierciedlenie w różnej dynamice wzrostu dwóch podstawowych segmentów rynku SHD: urządzeń tradycyjnych (samodzielne PDA – Personal Digital Assistant) i urządzeń zintegrowanych (palmofony, palmtopy z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi). Raport IDC „Prognoza i analiza rynku urządzeń typu SHD w Europie Środkowej 2002-2007” pokazuje, że segment tradycyjnych urządzeń SHD ustabilizował się i wykazuje cechy dojrzałego rynku podczas gdy segment urządzeń zintegrowanych charakteryzuje się szybkim wzrostem.

W 2002 roku urządzenia typu Nokia 7650 oraz Nokia 9210i stanowiły 37% rynku zamówień na urządzenia SHD, a w drugiej połowie 2003 roku liczba ta podwoiła się.

Dzięki popularności urządzeń zintegrowanych, Nokia w 2002 roku oraz w pierwszej połowie 2003 roku została najpopularniejszym dostawcą urządzeń SHD w Europie Centralnej. Analizy rynku przeprowadzone przez IDC wykazały, że firma ta nie jest jednak liderem na wszystkich rynkach, mimo że jej sprzedaż przewyższyła o ponad 40% w 2002 roku wyniki konkurencji.

W pierwszej połowie 2003 roku Nokia zdołała przejąć ponad 50% rynku w Słowenii i ponad 40% w Czechach. Mimo że, Polska ma blisko czterokrotnie więcej ludności niż Czechy, to właśnie w Czechach sprzedaż urządzeń SHD stanowiła 33% sprzedaży w regionie w 2002 roku i ponad 38% w pierwszej połowie 2003 roku. Polska zajęła drugą pozycję, ze sprzedażą wynoszącą blisko 30% wszystkich sprzedanych w regionie urządzeń zarówno w 2002, jak i w pierwszej połowie 2003.

Według raportu IDC przyczyną takiej sytuacji jest większe zainteresowanie nowinkami technologicznymi wśród mieszkańców Czech niż wśród Polaków, mniejsze bezrobocie oraz wyższe PKB na osobę u naszych południowych sąsiadów. IDC szacuje, że w 2007 roku urządzenia zintegrowane będą dominować na rynku, stanowiąc 85% sprzedaży. Z drugiej strony jednak należy się spodziewać umiarkowanego wzrostu sprzedaży palmtopów i kolektorów danych.