Urzędnicze statystyki

Za 10-15 lat obywatele kandydujących obecnie do Unii Europejskiej państw będą stanowili jedną piątą urzędników Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska określiła minimalną liczę etatów, które do 2010 roku przyzna urzędnikom z państw przystępujących do 1 maja 2004 roku – ma to być 3341 miejsc pracy. Komisja zatrudnia 25 tys. osób, a ponieważ obywatele nowych państw członkowskich stanowić będą jedną piątą mieszkańców UE, taki sam odsetek urzędników z tych krajów powinien zasiadać w KE. Wśród nich ma być niemal 2 tys. Polaków.

Przez pierwszych 7 lat po rozszerzeniu Unii, Komisja zamierza zatrudnić 1341 Polaków. Jednak nie są to liczby sztywne, a rekrutacja będzie się odbywała w drodze egzaminów konkursowych. Obecne statystyki narodowościowe urzędników Komisji Europejskiej nie odzwierciedlają dokładnie proporcji liczby ludności w poszczególnych krajach członkowskich.

Najważniejsze stanowiska w Komisji to administratorzy, do których zaliczani są również dyrektorzy. Obecnie najwięcej administratorów w KE posiada paszport francuski (1284 na 9451), natomiast Niemcy (kraj półtora raza ludniejszy od Francji) mają 1150 administratorów, na trzecim miejscu są Belgowie – 1056. KE zatrudnia 276 dyrektorów. Dla obywateli państw kandydujących przygotowano 41 etatów dyrektorskich (dla Polaków – 16).


Zobacz również