Usatysfakcjonowani kierownicy

Przedstawiciele średniej i wyższej klasy menedżerskiej są generalnie bardziej zadowoleni ze swoich pracodawców i karier niż pracownicy na stanowiskach nie kierowniczych - te mało zaskakujące wnioski wynikają z badania Sirota Survey Intelligence.

Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli wyższej i średniej kadry kierowniczej. Okazało się, że są oni o wiele bardziej usatysfakcjonowani możliwościami polepszania swoich umiejętności, postępów w karierze, zadowoleni z wykonywanej pracy i zespołu niż pracownicy niższych szczebli.

W dodatku, wyżsi menedżerowie są zadowoleni z tempa podejmowania decyzji, zrozumienia strategii biznesowej, możliwości wprowadzania innowacji, efektywności przywództwa, współpracy między działami firmy. Takiego zadowolenia nie wyrażają szeregowi pracownicy.

Nie ma wielkiej różnicy między kadrą kierowniczą a pozostałymi pracownikami w postrzeganiu innowacji produktowych i kierunku rozwoju firmy.

Wszystkie trzy badane poziomy pracowników wyrażają niezadowolenie ze stanu równowagi praca - życie osobiste, przy czym najbardziej niezadowoleni są pracownicy na najwyższych szczeblach.

Badanie przeprowadzono wśród niemal 300 tys. pracowników, w tym 2,5 tys. na stanowiskach kierowniczych.