Usługa Prawnik w Plusie na celowniku Naczelnej Rady Adwokackiej

Usługa Prawnik nie spodobała się Naczelnej Radzie Adwokackiej, która domaga się usunięcia jej z oferty Plusa.


Usługa Prawnik nie podoba się adwokatom

Usługa Prawnik w Plusie pozwala za kilkanaście złotych miesięcznie korzystać klientom biznesowym raz w miesiącu z porady prawnej. Niestety rozwiązanie to nie spodobało się Naczelnej Radzie Adwokackiej

Czego żąda NRA?

NRA chce, aby Plus zrezygnował z reklamowania i oferowania usługi. "(...) powyższa reklama ma charakter kłamliwy i wprowadzający w błąd, a tego typu działalność narusza interesy adwokatów oraz zagraża interesom klientów sieci Plus" - twierdzi adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Co NRA zarzuca Plusowi?

Wprowadzanie klientów w błąd. Nie jest bowiem jasne kto oferuje porady i w pełni ponosi za nie odpowiedzialność: czy Polkomtel, czy wspomniana w regulaminie usługi spółka Availo korzystająca z Centrum Porad Prawnych.

Coś jeszcze?

NRA uważa, że regulamin usługi w sposób rażący narusza istotę tajemnicy adwokackiej (chodzi o nagrywanie rozmów). Ponadto twierdzi (i to chyba jest najważniejsze), że Plus ustalił stawkę na poziomie dumpingowym.

Co na to Plus?

"Uważamy, że usługi te nie łamią prawa, ale są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa i w dodatku dostępne za rozsądną cenę, a przede wszystkim na każdą kieszeń" - skomentował sytuację Arkadiusz Majewski z Plusa.