Usługi coraz aktywniejsze

W styczniu br. w USA do niemal 66 punktów wzrósł wskaźnik aktywności dla sektora usług.

Jak podał amerykański Instytut Zarządzania Podażą, indeks aktywności sektora usług w styczniu wzrósł do 65,7 punktu z 58 punktów w grudniu 2003 r. Jest to wynik lepszy od oczekiwań analityków. Jest to również wynik znacznie powyżej granicy 50 punktów, która oddziela wzrost od spadku aktywności.

Instytut Zarządzania Podażą opracowuje omawiany indeks co miesiąc, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród 370 menedżerów z 60 sektorów branży usługowej. W Stanach Zjednoczonych branża usług odpowiedzialna jest za 80% PKB.


Zobacz również