Usługi coraz dalej

W Wielkiej Brytanii co roku wyższe szkoły wypuszczają 2,5 miliona absolwentów. Na rynku pracy w coraz większym stopniu zaczyna im zagrażać armia wyszkolonych hinduskich pracowników.

Jak podaje serwis BBC, Chirs Gentle z Deloitte twierdzi, że do 2010 roku 150 tys. miejsc pracy w sektorze usług zostanie przeniesionych do Indii. Wprawdzie nie jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę liczebność brytyjskiej siły roboczej (29 mln osób), ale oznacza poważne pytanie o kariery co najmniej 150 tys. wykwalifikowanych pracowników biurowych.

Jego zdaniem to właśnie działalność usługowa jest coraz bardziej narażona na skutki międzynarodowej konkurencji i globalizacji. Do tej pory mówiło się głównie o przenoszeniu miejsc pracy z sektora produkcji do Chin.