Usługi sieciowe Windows Server 2003

Jak podzielić łącze internetowe do prywatnej sieci Ethernet? W pierwszej części, zamieszczonej w poprzednim numerze PCWK opisaliśmy instalację i konfigurację podstawowych usług potrzebnych do uruchomienia programowego routera Internetu do prywatnej sieci Ethernet z udziałem Windows Server 2003. Omówiliśmy usługi DHCP, RAS, Bandwidth Controlling, Firewall. W tej części zajmiemy się usługami DNS, FTP, HTTP oraz POP3/SMTP.


Jak podzielić łącze internetowe do prywatnej sieci Ethernet? W pierwszej części, zamieszczonej w poprzednim numerze PCWK opisaliśmy instalację i konfigurację podstawowych usług potrzebnych do uruchomienia programowego routera Internetu do prywatnej sieci Ethernet z udziałem Windows Server 2003. Omówiliśmy usługi DHCP, RAS, Bandwidth Controlling, Firewall. W tej części zajmiemy się usługami DNS, FTP, HTTP oraz POP3/SMTP.

Instalacja stałej nazwy DNS dla zmiennych adresów IP hosta umożliwia korzystanie ze stałej (rozwiązywalnej na numer IP) nazwy komputera w sieci Internet. Dzięki temu serwer zawsze będzie widoczny w Internecie pod stałą nazwą, np. superkomputer.no-ip.com. Aby uruchomić tę usługę, należy pod adresem www.no-ip.com znaleźć podstronę No-IP Free, przeczytać cały regulamin uważnie, kliknąć przycisk SIGN UP NOW!, wypełnić formularz i znów kliknąć SIGN UP NOW! Informacja o utworzeniu konta zostanie przesłana pod adres e-mail wpisany w formularzu. Po otrzymaniu e-maila z hasłem logujemy się pod adresem no-ip.com. Gdy otworzy się strona użytkownika, klikamy Hosts | Redirects | Add. Powinniśmy zobaczyć stronę pokazaną na rysunku 1.

Usługi sieciowe Windows Server 2003

Rys.1. Instalacja stałej nazwy DNS dla zmiennych adresów IP hosta..

Tak jak na rysunku, wypełniamy następujące pola:

Hostname - nazwa naszej domeny. Mamy do wyboru dwa pola. W pierwsze wpisujemy nazwę subdomeny naszego komputera (np. superkomputer), w drugie wprowadzamy z listy domenę, z której chcemy korzystać (w naszym przykładzie no-ip.com na rysunku 1).

Host Type - rodzaj usługi DNS, z której chcemy skorzystać; wybieramy DNS Host (A), co oznacza, że nasza przykładowa domena superkomputer.no-ip.com będzie wskazywała dynamiczny adres IP naszego komputera.

IP Address - w to pole wpisujemy obecny adres IP naszego serwera (sprawdzamy go poleceniem ipconfig /all w konsoli serwera (commandline), adres, który znajduje się na interfejsie WAN przy oznaczeniu PPP adapter Remote Router.

Allow Wildcards - zaznaczamy, jeżeli będziemy tworzyć na swoim serwerze poddomeny i wirtualne hosty WWW, np. janek.superkomputer.no-ip.com.

Po wypełnieniu klikamy przycisk Create Host. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, otrzymamy informację o tym, że za pięć minut domena zacznie działać.

Ale to nie wszystko. Ponieważ mamy zmienny adres IP w naszym komputerze-serwerze, należy jeszcze pobrać i zainstalować aplikację, która będzie aktualizowała zmiany adresu IP dla wygenerowanej domeny.

Na stronie no-ip.com szukamy DOWNLOADS, przechodzimy na tę stronę, wybieramy podstronę dla klienta Windows i pobieramy aplikację No-IP DUC. Po pobraniu instalujemy ją na serwerze. Podczas pierwszego uruchamiania aplikacja zapyta o e-mail oraz hasło. Podajemy te same dane identyfikacyjne, co pod adresem no-ip.com.

Usługi sieciowe Windows Server 2003

Rys. 2. Okno klienta.

Jeżeli okno aplikacji wygląda tak, jak na rysunku 2, to znaczy, że nawiązaliśmy połączenie z serwerem no-ip.com, mamy tam założoną domenę i jest ona poprawnie rozpoznawana. Jeśli jednak wystąpią błędy, należy ponownie wpisać e-mail i hasło (przycisk Edit) i łączyć się przez aplikację ręcznie. Ewentualnie można jeszcze odświeżyć listę domen, klikając pole listy hostów, i z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać Refresh Host List lub Update Checked Host | Groups Now.

Kliknięcie Options powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji ustawień aplikacji. Najważniejsze z nich to Run on startup (system uruchamia aplikację automatycznie podczas startu systemu) oraz Run as a system service (No-IP DUC staje się usługą systemową).

Do tak utworzonej domeny można tworzyć aliasy - inne domeny (wpisy CNAME, które muszą wskazywać utorzoną właśnie domenę).

Instalacja serwera DNS i wirtualnych domen dla serwera WWW

Dlaczego instalujemy usługę serwera DNS na komputerze-serwerze ze zmiennym IP? Ponieważ serwer DNS nie będzie służył do utrzymania nazwy komputera w sieci Internet, ale pozwoli na zarządzanie wirtualnymi domenami serwera WWW oraz poczty na tym komputerze. Kto nie potrzebuje serwera WWW, może pominąć ten opis i przejść dalej.

Instalację rozpoczynamy od otwarcia aplikacji Menage Your Server. Dodajemy kolejną usługę, którą jest DNS server. Po zainstalowaniu plików zobaczymy okno kreatora Configure a DNS Server.

Usługi sieciowe Windows Server 2003

Rys. 3. Zaznacz opcję This server maintains the zone.

W kreatorze tworzymy strefę wyszukiwania do przodu, zaznaczamy opcję Create a forward lookup zone (recommended for small networks), a następnie znów klikamy Next. Teraz zaznaczamy opcję powodującą, że nasz serwer będzie utrzymywał strefę (This server maintains the zone), jak na rysunku 3, i przechodzimy dalej.

Następnie kreator zapyta o nazwę strefy. Wpisujemy odpowiednią nazwę DNS. Jeżeli założyliśmy subdomenę, np. superkomputer w domenie no-ip.com, to wpisujemy całą nazwę, czyli superkomputer.no-ip.com.

Usługi sieciowe Windows Server 2003

Rys. 4. Zaznacz dynamiczną aktualizację strefy.

Dalej kreator zaproponuje nazwę pliku strefy. Będzie oczywista, więc należy ją pozostawić bez zmian. Do nazwy domeny kreator automatycznie dodaje końcówkę ".dns". Klikamy Next. Gdy kreator zapyta, czy pozwalamy na dynamiczną aktualizację strefy, zaznaczamy Allow both nonsecure and secure dynamic updates (rysunek 4) i klikamy Next.

Następnie nie zezwalamy na przekazywanie zapytań DNS, zaznaczając opcję No, it should not forward queries.

Klikamy Next w ostatnim oknie kreatora, wyświetlającym podsumowanie wprowadzonych ustawień. Klikamy Finish i wracamy do aplikacji Menage Your Server.

Usługi sieciowe Windows Server 2003

Rys. 5. Konsola MMC z poszczególnymi ustawieniami stref.

Utworzoną strefę skonfigurujemy ręcznie ze względu na niepełną czytelność menedżera edycji stref. Najpierw trzeba wyłączyć uruchomioną usługę DNS. W aplikacji Menage Your Server klikamy zieloną strzałkę przy której widnieje napis "Menage this DNS server". Otworzy się konsola MMC. Otwierając poszczególne elementy w lewym menu konsoli, w prawym możemy zobaczyć poszczególne ustawienia stref (rysunek 5).

Aby wyłączyć usługę DNS, zaznaczamy nazwę naszego serwera (w tym wypadku XXX), naciskamy prawy przycisk myszy, aby otworzyć podręczne menu, i w podmenu All tasks wybieramy Stop - serwer się wyłączy. Analogicznie włączamy usługę, wybierając z menu podręcznego Start. Po wyłączeniu usługi uruchamiamy ręczną edycję pliku naszej strefy. Plik nosi nazwę superkomputer.no-ip.com.dns, a ścieżka do niego jest następująca: C:\WINDOWS\system32\dns. Wewnątrz tego katalogu znajduje się plik strefy, a jego kopia - w katalogu backup. Po każdej ręcznej zmianie pliku strefy należy skopiować go do katalogu backup. Nowo utworzony plik ma następującą zawartość:

; Database file superkomputer.no-ip.com.dns for superkomputer.no-ip.com zone.

; Zone version: 1

@ IN SOA xxx. hostmaster. (

1; serial number

900; refresh

600; retry

86400; expire

3600); default TTL

; Zone NS records

@ NS xxx.

; Zone records

Jak widać, jest niemal identyczna, jak w plikach stref w systemie Linux. W wierszach definiujących poszczególne wpisy brakuje dyrektyw IN. Poniżej podajemy przykładowy poprawiony plik stref do powyższego przykładu. Wszystkie komentarze i wyjaśnienia następują po znakach //.